Matka Boża Bolesna
podniesienie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Działalność

Program pomocy
Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym otwarte jest na nowe formy i metody skutecznego pomagania alkoholikom, palaczom, narkomanom, hazardzistom, erotomanom oraz ich rodzinom. Osoby cierpiące z powodu problemów uzależnień oraz przeżywające trudności i kryzysy rodzinne, dzięki pomocy duchowej i terapeutycznej mogą odzyskać utraconą nadzieję, przeżyć przebudzenie duchowe, otrzymać moc i odwagę do zmiany własnego życia. Przychodzą bezsilni, załamani, zrozpaczeni, po pomoc do życia oraz rozwiązywania swoich problemów.
Formy pomocy stosowane w Centrum są wynikiem poszukiwania równowagi "złotego środka" między oddziaływaniem duchowym i terapeutycznym. Ważny jest cały człowiek szukający pomocy. Może on ją znaleźć przede wszystkim w dziedzinie duchowości, jak również w uporządkowanej przez terapię sferze zmysłów, uczuć oraz intelektu. Ważne jest zdrowe funkcjonowanie rodziny jako całości. Ten priorytet integralnego spojrzenia na człowieka i rodzinę wyznacza kierunki pracy terapeutycznej i duchowej Centrum.

Pomoc terapeutyczna

  1. Pomoc osobom nadużywającym alkoholu, uzależnionym od narkotyków, nikotyny i innych nałogów oraz członkom ich rodzin,
  2. Terapia trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin,
  3. Pomoc w sytuacjach kryzysowych: alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, problemy wychowawcze, religijne i małżeńskie, oddziaływanie sekt, choroby i zaburzenia psychiczne,
  4. Wspieranie i motywowanie do leczenia uzależnienia i współuzależnienia,
  5. Informowanie o działalności placówek odwykowych, poradni rodzinnych oraz grup samopomocowych na terenie całego kraju,
  6. Telefon zaufania, codziennie od godz. 8.00 do 18.00 (maj - październik) i 8.30-16.30 (listopad - kwiecień), dyżur duszpasterza, psychologa, terapeuty, doradcy rodzinnego,
  7. Osobiste plany terapii, terapia nawrotów, nauka zachowań konstruktywnych,
  8. Elementy terapii grupowej dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin,
  9. Opracowywanie materiałów edukacyjnych i formacyjnych,
  10. Rozprowadzanie literatury dotyczącej problematyki uzależnień.

Ewangelizacja i odnowa rodziny

  1. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  2. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
  3. Nauka metod naturalnego planowania rodziny,
  4. Poradnictwo w zakresie adopcji dzieci,
  5. Obrona życia poczętego – duchowa adopcja,
  6. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla kobiet, które dokonały aborcji,
  7. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów małżeńskich,
  8. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych,
  9. Nauka dialogu małżeńskiego, pogłębienie duchowości małżeńskiej,
  10. Informowanie o poradniach rodzinnych, stowarzyszeniach i wspólnotach rodzin,
  11. Rozprowadzanie literatury o tematyce małżeńskiej i rodzinnej.

Pomoc duchowa

  1. Katecheza i ewangelizacja dla grup pielgrzymkowych z elementami profilaktyki uzależnień i problematyki rodzinnej.
  2. Rozmowa z kapłanem znającym problematykę uzależnień i kryzysów życia, spowiedź indywidualna i towarzyszenie duchowe.
  3. Rekolekcje, dni skupienia dla wspólnot parafialnych, młodzieżowych oraz środowisk trzeźwościowych.
  4. Rekolekcje rodzinne.
  5. Księgi wieczystej i czasowej abstynencji oraz duchowej adopcji dziecka poczętego.

Współpraca z ruchem samopomocowym

  1. Indywidualne spotkania i rozmowy z trzeźwiejącymi alkoholikami i członkami ich rodzin,
  2. Szkolenia wolontariuszy z ruchów samopomocowych i współdziałanie w ramach Centrum,
  3. Dni skupienia i warsztaty duchowości oparte na programie 12 Kroków i 12 Tradycji,
  4. Informacja o grupach samopomocowych i ich duchowym programie trzeźwienia,
  5. Mityngi grup samopomocowych  AA, Al - Anon, DDA i SLAA,
  6. Organizacja Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu,
  7. Redakcja biuletynu formacyjno - edukacyjnego „Mityng pod Gwiazdami",
  8. Kolportaż literatury trzeźwościowej i formacyjnej z kręgu grup samopomocowych.

Inne formy pomocy

  1. Postępowanie diagnostyczne, porady prawne oraz elementy terapii dla ofiar przemocy,
  2. Profilaktyka w dziedzinie uzależnień – spotkania z dziećmi i młodzieżą,
  3. Prelekcje dla grup zorganizowanych na temat różnych uzależnień i form pomocy,
  4. Informowanie o instytucjach i placówkach pomocy społecznej, prawnej i specjalistycznej,
  5. Pomoc duchowa i terapeutyczna ofiarom sekt i praktyk okultystycznych i ich rodzinom,
  6. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla osób chorych na AIDS,
  7. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla osób doświadczających skłonności homoseksualnych oraz ich rodzin,
  8. Opieka duszpasterska i terapeutyczna dla uzależnionych osób duchownych.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


26 czerwca 2019
Środa

 
Wspomnienie dowolne bł. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera

Oaza chorych (24 czerwca - 5 lipca)

Rekolekcje dla katechetów diecezji włocławskiej

PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 - Msza św. intencji chorych i umierających, po Mszy św. błogosławieństwo chorych
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny 21.00
kościół dolny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe oraz procesja Eucharystyczna po Mszy Świętej o godz. 17.00
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
 
Imieniny obchodzą:
Paulina, Jan, Paweł
 
Zwykły okres liturgiczny
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: C, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Rdz 15, 1-12. 17-18
Psalm: Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a
Ewangelia: Mt 7, 15-20
realizacja LM Internet  LM Internet