Matka Boża Bolesna
Główka37 Sanktuarium nad wodą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Nic dodać, nic ująć: Rubens, Rembrandt

W Roku Rembrandta - mija właśnie 350 lat od śmierci artysty – Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego MIC w Licheniu Starym zaprasza do zwiedzenia wystawy Nic dodać, nic ująć: Rubens, Rembrandt - grafiki ze zbiorów Muzeum im. ks. J. Jarzębowskiego w Licheniu Starym
 
Skąd tytuł wystawy?
 
         Dzieło doskonałe według teoretyków sztuki, to taki wytwór ludzkiej wyobraźni i ręki, w którym jakakolwiek ingerencja, nawet najdrobniejsza niweczy jego harmonię. Innymi słowy, doskonałość sprawia, że nie można już ani nic dodać, ani nic ująć.

Dlaczego Rubens w połączeniu z Rembrandtem?
 
         W sztuce Europy Północnej nie ma bardziej znanych a jednocześnie kontrastowo różnych artystów jak dwaj wielcy mistrzowie baroku: Flamand Peter Paul Rubens (1577-1640)  i Holender Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669). Obaj byli malarzami, żyli w Niderlandach i tworzyli pod wpływem włoskich malarzy. Jednak swoją sztuką odzwierciedlali rozbieżne przekonania: z jednej strony Rubens filozofię katolickiej kontrreformacji, z drugiej  Rembrandt reformacji protestanckiej.
 
          Rubens był dużo starszy od Rembrandta. Kiedy Rembrandt wkraczał na ścieżkę artystyczną, Rubens był najbardziej poszukiwanym malarzem na dworach Europy. Podobnie jak wielu malarzy tego czasu, Rembrandt znał i studiował dzieła Rubensa, zwłaszcza te, które mógł zobaczyć w Holandii, znał także miedzioryty powstałe według obrazów Flamanda.
 
         Dzieła Rubensa i Rembrandta często są porównywane. Obaj dążyli do wyrażenia  uczuć, jednocześnie myśląc o odbiorze  widza. Sztuka Rubensa porusza ekspresją postaci, barwnym blaskiem i wielkim formatem. Ale bywa, że wywołuje w patrzących skrajne odczucia: od entuzjazmu do całkowitego odrzucenia. Ta afektywna reakcja była tym, co szczególnie zainteresowało Rembrandta. Jednak nie skupił się na naśladowaniu -  ucząc się, chciał stworzyć coś indywidualnego i pełniejszego. To właśnie Rembrandt wszedł na ścieżkę sztuki niezależnej i osobistej, która bywała sprzeczna  z przyjętym wówczas kanonem, a często także z gustem współczesnych. Podczas gdy Rubens konsekwentnie trwał przy najczystszym baroku, Rembrandt skupiał się na swoim otoczeniu, badał głębię ludzkich emocji po to, by oddać światło i nastrój.
 
         Kolekcja grafik Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego MIC w Licheniu Starym liczy ponad dwa tysiące sztuk. W tym zespole ryciny z pracowni Rubensa są liczne i stanowią jego ważną część. Autorki wystawy stanęły przed kilkoma wyzwaniami. Po pierwsze, przed koniecznością dokonania takiego wyboru, który wyjaśniałby sposób, w jaki o grafice myślał Rubens. Po drugie, wyselekcjonowania i ukazania prac jego najlepszych rytowników. Jednocześnie, przy stosunkowo skromnym zbiorze rycin ze szkoły Rembrandta, zaproponowania takiego scenariusza wystawy, by wystarczająco wybrzmiała ważkość artystycznych poszukiwań Rembrandta grafika. Na wystawie graficzne dzieło Rembrandta jest reprezentowane głównie przez XVIII- i XIX-wieczne kopie jego prac. A mimo to udało się uchwycić nowatorstwo, jakie Rembrandt wniósł  do grafiki, a które stało się wzorem poszukiwań dla wielu przyszłych pokoleń artystów. Co ważne, w zrozumieniu  tego fenomenu bardzo pomocne są grafiki z pracowni Rubensa.        
 
         Rubens i Rembrandt doceniali grafikę. I choć tak bardzo różnie ją pojmowali, choć korzystali z niej w odmienny sposób, obaj zapisali się w jej historii. Śledzenie tych różnic to ciekawa i inspirująca wyprawa do Niderlandów Złotego Wieku.    
 
Tekst za: Katalog do wystawy Nic dodać, nic ująć: Rubens, Rembrandt grafiki ze zbiorów Muzeum im. ks. J. Jarzębowskiego w Licheniu Starym, Licheń, 2019.  Katalog do nabycia w Muzeum.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


8 lipca 2020
Środa
Zawsze szukajcie Bożego oblicza

40. Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia (7 - 16 lipca) - odwołana

14. Rowerowa Pielgrzymka ze Słońska - odwołana

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)
 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających z błogosławieństwem
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet