Matka Boża Bolesna
Główka 22 Bazylika z parkingu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Mija 444 rocznica ustanowienia Unii Lubelskiej

1 lipca 1569 r. w Lublinie powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. To tego dnia zawarto unię pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Nastąpiło przekształcenie związku polsko-litewskiego w formalną republikę. Obrady Sejmu, który w końcu przyjął porozumienie, należały do bardzo burzliwych. Przez pewien czas mogło się wydawać, że z unii nic nie wyjdzie, bo Litwini wyjechali z LublinaWrócili jednak nad Bystrzycę i Unia została zawarta. Po wprowadzeniu Unii w życie Rzeczpospolita posiadała ponad 7,5 miliona obywateli i zajmowała powierzchnię 815 000 km kwadratowych.

W Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym znajduje się szkic Jana Matejki do obrazu Unia Lubelska. Można go zobaczyć w sali grafiki i rysunku na II piętrze Muzeum. Na naszym szkicu widoczna jest grupa kobiet z Anną Jagiellonką w centrum.

Anna Jagiellonka (1523-1598) była siostrą Zygmunta Augusta. Brat nie zadbał o jej zamążpójście. Za mąż wyszła dopiero w wieku ponad pięćdziesięciu lat za Stefana Batorego, wybranego na króla Polski. W latach, kiedy zwołano sejm, którego efektem była Unia Lubelska była skonfliktowana z Zygmuntem Augustem i nie przybyła na obrady. Pozostała na Mazowszu, które było jej siedzibą. Rola polityczna Anny Jagiellonki wzrosła dopiero po śmierci Zygmunta Augusta.

Obraz powstały m.in. według szkicu Jana Matejki, który znajduje się dziś w muzeum licheńskim można oglądać w muzeum na zamku w Lublinie i jest depozytem wypożyczonym z Muzeum Narodowego w Warszawie.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


12 grudnia 2019
Czwartek
Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
7.30 Msza św. roratnia
18.00 w intencji zanoszonych do Boga za wstawiennictwem
św. Stanisława Papczyńskiego
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. roratnia dla dzieci
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
 
Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 41,13-20
Psalm responsoryjny: Ps 145, 1. 9-13
Ewangelia: Mt 11, 11-15
realizacja LM Internet  LM Internet