Matka Boża Bolesna
Główka23 Sanktuarium panorama jesień
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Grudzień

31.12.2010 r.
Podobnie jak w ubiegłym roku o godzinie 16.30, przed Mszą św. wieczorną, w kościele parafialnym, pod przewodnictwem ks. proboszcza,  odbyło się nabożeństwo  dziękczynno-przebłagalne za rok 2010.

30.12.2010 r.
Dziś, w swojej intencji, wieczorną Mszę św. w kościele parafialnym sprawował kustosz senior ks. Eugeniusz Makulski. Serdeczne życzenia i kwiaty z okazji imienin składały jubilatowi liczne grupy i delegacje z parafii.

27.12.2010 r.
Pod przewodnictwem prowincjała Zgromadzenia Księży Marianów ks. Pawła Naumowicza MIC przy współudziale wszystkich zamieszkujących w Domu Zakonnym w Licheniu i przyjezdnych współbraci o godz. 13.00 odbył się pogrzeb ks. Jana Karbasza MIC.

26.12.2010 r.
Niedziela św. Rodziny. Podczas Mszy św. o godz. 10.30 odbyło się odnowienie Sakramentu Małżeństwa.
W godzinach popołudniowych, dla gości  spędzających święta w domu pielgrzyma Arka, dzieci z parafii przedstawiły Jasełka. Całość przedstawienia przygotowali i koordynowali ks. wikariusz Waldemar Kowalski i katechetka pani Ewa Pawlak.

24.12.2010 r.
O godzinie 21.00 w kościele p.w. Dziesięciu Cnót Ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny przy klasztorze sióstr Anuncjatek w Lesie Grąblińskim pod przewodnictwem ks. Bogusława Czupryny odbyła Msza Wigilijna.
Natomiast o godz. 24.00, w licheńskiej bazylice, tradycją lat ubiegłych obyła się Pasterka której przewodniczył i wygłosił homilię ksiądz kustosz Wiktor Gumienny. O oprawę muzyczną zadbał chór parafialny „Virtus Dei”, pod przewodnictwem organisty pana Jarosława Adamiaka.

23.12.2010 r.
Dziś w kościele parafialnym Msza św. wieczorna została odprawiona w intencji wszystkich zmarłych w 2010 r. Po Eucharystii była możliwość zapalenia zniczy od Paschału, by następnie zanieść je na groby najbliższych.
W dniu dzisiejszym, po wieczornej Eucharystii, miało również miejsce spotkanie opłatkowe dwóch licheńskich ekip Ruchu Equipes Notre-Dame istniejących przy naszej parafii.

21.12.2010 r.
Tradycją lat ubiegłych Pracownicy Domu Kultury z Ślesina, na świetlicy parafialnej spotkali się z dziećmi by wspólnie robić ozdoby świąteczne i kartki Bożonarodzeniowe.

19.12.2010 r.
Dziś po Mszy św o godz. 10.30 dzieci z parafii oraz chórek Jutrzenka składali życzenia imieninowe katechetce pani Ewie Pawlak.
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblinie o godz. 16.00 odbyło się Gminne Spotkanie Opłatkowe połączone z koncertem kolęd.

13.12.2010 r.
Po wieczornej  Mszy św. odbyło się spotkanie ks. proboszcza z Radą Parafialną. Ponownie tematem spotkania były bardzo duże rachunki za ogrzewanie kościoła parafialnego. Wspólnie została podjęta decyzja o zainwestowaniu w nową instalację grzewczą.

12.12.2010 r.
Mszą św. o godzinie 7.30, w bazylice, rozpoczęły się w parafii trzydniowe rekolekcje adwentowe, kolejne Msze św. odbyły się o godz. 8.30, 10.00, 10.30, 16.00 i 17.00.
W poniedziałek  i we wtorek nabożeństwa rekolekcyjne w kościele parafialnym, dla dorosłych były o godz. 7.00, 8.30 i 17.00. dla dzieci o godz. 15.30, a dla młodzieży o godz. 19.30.
Nauki rekolekcyjne głosił marianin ks. Ryszard Górowski, który 20 lat spędził na misjach w Afryce. W prosty sposób przybliżył parafianom trudną posługę pośród bardzo ubogiej a zarazem głęboko wierzącej chrześcijańskiej ludności Afryki, zestawiając to z rzeczywistością współczesnego Polaka, w którego priorytetach ważności, Bóg często zajmuje dalsze miejsce.
Podczas Mszy św. o godzinie 9.00 i 10.30 poszczególne delegacje: dzieci, młodzieży i grup działających na terenie naszej parafii składały życzenia imieninowe wikariuszowi ks. Waldemarowi Kowalskiemu.

08.12.2010 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – patronalne święto  Zgromadzenia Księży Marianów. Podczas uroczystej  Mszy św.  w kościele parafialnym, o godz. 17.00 wszyscy księża i bracia Marianie posługujący w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu i w parafii pw. św. Doroty, odnowili swoje śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
W uroczystości wzięła udział liczna grupa parafian.
Ósmego grudnia swoje święto, tj. 63 rocznicę ogłoszenia karty obchodził również ruch duchowości małżeństw Equipes Notre-Dame, z którego to dwie ekipy funkcjonują przy naszej parafii. Wspólnota ta zajęła się obsługa Mszy św. Przedstawiciele END czytali czytania i modlitwę wiernych, śpiewali psalm oraz wnosili dary ołtarz pośród których  były zobowiązania członków ekip: dwie deklaracje krucjaty trzeźwości i dwie deklaracje duchowej adopcji dziecka poczętego.
Po Eucharystii poszczególni przedstawiciele grup i ruchów przyparafialnych złożyli  życzenia i kwiaty księżom na ręce przełożonego licheńskiej wspólnoty, księdza Wojciecha Sokołowskiego.

05.12.2010 r.
Dziś, istniejący przy parafii, męski chór VIRTUS DEI obchodził okrągłą, 10 rocznicę swojej działalności. Z tej okazji
o godz. 10.30 w kościele parafialnym została odprawiona jubileuszowa Msza Święta w intencji wszystkich obecnych i byłych członków chóru. Eucharystii przewodniczył kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, ks. Wiktor Gumienny, w koncelebrze z proboszczem ks. Stanisławem Kosiorowskim.
 Po Eucharystii ksiądz proboszcz zaprosił chórzystów wraz z małżonkami na agape.  Po obiedzie  została zaserwowana kawa, ciasto i olbrzymi tort.
W dowód uznania trudu jaki  włożyli  i nadal wkładają członkowie chóru, opiekun duchowy VIRTUS DEI, ksiądz proboszcz, wręczył wszystkim chórzystom albumy.
O radosną atmosferę zadbał ludowy zespół parafialny z Helenowa Drugiego ”Wielopolanki”, prezentując swój repertuar.
Chór „VIRTUS DEI”  powstał z inicjatywy ks. Stanisława Kosiorowskiego. Pierwsze próby chóru rozpoczęły się w październiku 2000 roku, a pierwszy publiczny występ odbył się podczas Pasterki w 2000r. w bazylice licheńskiej. Grupa liczyła wówczas 26 członków.  Początkowym etapem formowania głosów i brzmienia chóru zajęła się  organistka pani Barbara Kaczor, prowadząc tę grupę do 2002r. Wtedy to nowym dyrygentem chóry został i jest do chwili obecnej, organista p. Jarosław Adamiak. Dziś zespól składa się z 24 członków.
Również w dzisiejszą niedzielę ministranci i dzieci z chórku Jutrzenka roznosili opłatek, którym będziemy się dzielić w czasie Wieczerzy Wigilijnej. Tradycją lat ubiegłych każda rodzina wraz z opłatkiem otrzymała również list napisany dla parafian przez ks. proboszcza z okazji świąt Bożego Narodzenia.

4 - 5.12.2010 r.
W dniach 4-5 grudnia w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbyły się Warsztaty z zakresu naturalnego planowania rodziny. Poprowadził je irlandzki lekarz ginekolog, dr Phil Boyle, jednen z pierwszych w Europie specjalistów naprotechnologów. Wśród prelegentów znalazł się także dr Maciej Barczentewicz z Lublina, ginekolog położnik, na co dzień pracujący w Instytucie Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II.
 Zagadnienia, które zostały poruszone w trakcie trwania warsztatów, odnosiły się w głównej mierze do rozpoznawania płodności, monitorowania zdrowia prokreacyjnego i ginekologicznego oraz leczenia zaburzeń płodności metodą naprotechnlogii.    NaProTECHNOLOGY® jest nową metodą diagnostyki i leczenia niepłodności w pełni współpracującą z naturalnym cyklem miesiączkowym kobiety. Umożliwia ona zdiagnozowanie i wyleczenie schorzeń, które są przyczyną zaburzeń płodności i braku poczęcia. Metoda ta powstała 30 lat temu w USA. Jej twórcą jest praktykujący lekarz ginekolog prof. Thomas Hilgers.
Poradnia Naprotechnologii działająca od 1 grudnia 2010 r. przy Sanktuarium MB Licheńskiej w ramach Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym jest trzecim - po Lublinie i Białymstoku - miejscem w Polsce, gdzie pomaga się małżeństwom doświadczającym trudności związanych z naturalnym poczęciem dziecka.

3 - 5.12.2010 r.
Dziś w licheńskim Domu Pielgrzyma „Arka” 3 małżeństwa z parafii należące do ruchu Equipes Notre Dame, w grupie dwunastu innych rozpoczęły rekolekcje pt. „Bóg szuka orędowników”.  Weekendowe spotkanie i składające się na nie: konferencje oraz świadectwa przybliżyły uczestnikom  wartość modlitwy wstawienniczej, jej moc i skuteczność. Rekolekcje prowadziło małżeństwo Małgorzata i Joachim Grzonkowie wraz z ks. Grzegorzem Kałdowskim.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


12 grudnia 2019
Czwartek
Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
7.30 Msza św. roratnia
18.00 w intencji zanoszonych do Boga za wstawiennictwem
św. Stanisława Papczyńskiego
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. roratnia dla dzieci
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
 
Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 41,13-20
Psalm responsoryjny: Ps 145, 1. 9-13
Ewangelia: Mt 11, 11-15
realizacja LM Internet  LM Internet