Matka Boża Bolesna
18
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

I Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich

Kobiety z całej Polski zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich przybędą 10 września 2011 r. do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Choć pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich zostało założone już w XIX w. będzie to pierwsze ogólnopolskie spotkanie.

Inicjatorkami zjazdu są kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących w gminie Ślesin, do której należy także Licheń. Najpierw zapragnęły spotkać się z dr Wandą Półtawską, która jest doktorem nauk medycznych, specjalistką w dziedzinie psychiatrii, profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kiedy dr Półtawska przyjęła zaproszenie i zaproponowała wykład pt. „Świętość życia zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II ”  pomyślały, że na to spotkanie zaproszą także kobiety z innych kół. W programie zjazdu znajdą się tematy nie tylko dotyczące sfery duchowej, ale i zagadnienia mogące zainteresować kobiety mieszkające i pracujące na wsi. Organizatorki mają nadzieję, że licheński zjazd będzie okazją do poznania się, wymiany doświadczeń i  integrowania Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń Kobiet Wiejskich oraz pozostałych kobiet zamieszkujących tereny wiejskie.

Program zjazdu:

10.00 Msza Święta (bazylika, kościół górny)
12.00 Wykład dr Wandy Półtawskiej pt. „ Świętość życia zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II ” w Kaplicy Trójcy Świętej (bazylika, kościół dolny)
15.00 Cykl  wykładów :
• „ Zakładanie – prowadzenie ogrodów ” – ogrodnicy licheńscy
• „ Naprotechnologia w leczeniu niepłodności ” – specjaliści licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
• „ Agroturystyka – rozwój przedsiębiorczości kobiet ” – Elżbieta Dryjańska –
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
• „ Koła Gospodyń Wiejskich najsilniejsza organizacja społeczna w Polsce. Cele i zadania w aspekcie prawnym ” – Jadwiga Szydłowska –  Przewodnicząca Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Koninie
18.00 Różaniec z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich (bazylika, kościół górny)

Zgłoszenia:

kgwslesin@gmail.com
lichen@lichen.pl
• Wanda Waleriańczyk 609 511 564

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Zjeździe
Kół Gospodyń Wiejskich

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 lutego 2020
Czwartek
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jk 2, 1-9
Psalm responsoryjny: Ps 34
Ewangelia: Mk 8, 27-33
realizacja LM Internet  LM Internet