Matka Boża Bolesna
1
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi

Honorowi Krwiodawcy zrzeszeni w 18. Klubach HDK z całego kraju przyjechali do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej z doroczną, ósmą już pielgrzymką. Południowej Mszy św. w licheńskiej bazylice mniejszej przewodniczył Krajowy Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi, ks. płk. Zenon Surma.

Już po godzinie 11.00 można było zobaczyć
poczty sztandarowe gromadzące się przed bazyliką Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Punktualnie w południe rozpoczęła się Najświętsza Eucharystia przed Cudownym Obrazem, której przewodniczył ks. płk. Zenon Surma, Krajowy Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi. W trakcie nabożeństwa zaapelował do wiernych zgromadzonych w świątyni o popieranie inicjatywy honorowego krwiodawstwa i podjęcie dawstwa oraz tworzenia nowych klubów HDK. Słowo Boże do licznie zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Mirosław Frankowski, proboszcz parafii św. Barbary w Turku, który jest jednocześnie kapelanem Honorowych Dawców Krwi diecezji włocławskiej oraz całego Województwa   Wielkopolskiego. 

W imieniu księży marianów, opiekunów licheńskiego wzgórza, pielgrzymów powitał ks. Piotr Kieniewicz, słowami:
„Bardzo serdecznie witam na tej Eucharystii Was wszystkich, którzy jesteście gotowi oddać swoje życie innym ludziom będącym w potrzebie –  Was, krwiodawców. Błogosławiona Dziewica Maryja na licheńskim wizerunku oprócz tego, że ma na piersi polskiego orła, to na szacie ma także znaki Chrystusowej męki. Ona nosi na sobie ślady miłości, jaką Bóg ma dla człowieka. Wy te ślady macie wpisane w sercu ilekroć składacie swoją krew w darze potrzebującym.  Niech Wam błogosławiona Dziewica wyprasza potrzebne łaski, a Chrystus, który oddał nam swoje życie, niech będzie dla Was nagrodą i tu, i po drugiej stronie życia”.

We Mszy św. uczestniczyło  11 pocztów sztandarowych z 18 klubów HDK, które przybyły dziś z pielgrzymką do Matki Bożej Licheńskiej. Wśród uczestników był także p. Henryk Zagozda z Turku. Jak powiedział, w ciągu 41 lat swojego życia oddał 42 litry krwi. Niestety w ubiegłym roku musiał przestać:
„Od roku niestety nie oddaję krwi, gdyż stan zdrowia już mi na to nie pozwala. Przez postępującą cukrzycę już nie mogę nikomu pomóc. Jednak na pielgrzymce jestem każdego roku, zawsze ze sztandarem. I nawet jeśli w przyszłości nie będę mógł oddawać krwi, to i tak nadal będę czuł się honorowym krwiodawcą”. 

O godz. 14.00 honorowi krwiodawcy uczestniczyli w drodze krzyżowej na placu przed bazyliką, tuż przy nowej dzwonnicy.

Honorowym krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 roku życia. Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. o warunkach pobierania krwi "…krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet”.
Honorowy dawca krwi ma prawo m. in. do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.

Licheń Stary, 10 września 2011 r.                  

Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 września 2020
Środa
Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet