Matka Boża Bolesna
n
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

VIII rocznica śmierci . Jana Pawła II

Gdy umierał Jan Paweł II, na Placu św. Piotra zgromadziły się tysiące rozmodlonych wiernych. W piątek, 1 kwietnia 2005 r. przekazano słowa umierającego Jana Pawła II: Szukałem was, teraz przybyliście do mnie i za to wam dziękuję. Papież odszedł do domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. Już w czasie uroczystości pogrzebowych, na Placu św. Piotra pojawili się wierni z transparentami "Santo subito" - Święty natychmiast.

W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jest kilka dni, w czasie których w szczególny sposób oddaje się hołd Ojcu Świętemu, to: 2 kwietniarocznica śmierci Jana Pawła II, 18 majarocznica urodzin, 6-8 czerwcadni rocznicy pobytu Papieża w Licheniu w 1999 r., 16 październikarocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.


W tym roku, rocznicę śmierci Ojca Świętego będziemy wspominać następująco:
 19.00 - Msza Święta w intencji kanonizacji Jana Pawła II (bazylika, nawa główna). Po Mszy Świętej zaśpiewanie Barki przed pomnikiem . Jana Pawła II.

W tym dniu otwarte będą apartamenty papieskie w godzinach 10.00 – 15.00. Na pielgrzymów będzie tam oczekiwał przewodnik.

W
skład apartamentów papieskich wchodzą: refektarz, w którym Jan Paweł II spożywał posiłki – dziś zamieniony na bibliotekę niektórych dzieł papieskich, kaplica, salonik, sypialnia oraz łazienka. Pozostałe pomieszczenia budynku – w czasie pobytu Ojca Świętego zamieszkałe przez papieską świtę – dziś pełnią funkcję Domu Rekolekcyjnego. Mieszkają tu uczestnicy większości rekolekcji odbywających się w naszym Sanktuarium.

Zapraszamy także na chwilę modlitwy do kaplicy . Jana Pawła II, która mieści się w dolnej bazylice. W kaplicy znajdują się relikwie Papieża – Polaka oraz pamiątki związane z życiem Ojca Świętego.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet