Matka Boża Bolesna
front
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Święcenia prezbiteratu i diakonatu

O dwóch prezbiterów i dwóch diakonów powiększyła się Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dziś w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym odbyły się święcenia prezbiteratu i diakonatu.

W obecności 33 księży czterej mariańscy współbracia przyjęli święcenia z rąk bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, Tadeusza Pikusa. Diakoni Jakub Biernacki i Waldemar Ligarzewski przyjęli święcenia kapłańskie, natomiast kandydaci do diakonatu Vadim Mizer i Konstanty Anashka, poprzez przyjęcie święceń, przystąpili do grona mariańskich diakonów.

W uroczystościach wzięli udział księża i bracia marianie należący do Prowincji Polskiej mariańskiego zgromadzenia , rodziny nowowyświęconych kapłanów i diakonów, a także rodziny księży i braci marianów, którzy w tych dniach uczestniczą w Licheniu w dorocznym spotkaniu. Specjalnie na uroczystość do Lichenia przybyli także księża marianie z Domu Generalnego zgromadzenia w Rzymie, placówek w Kazachstanie oraz na Filipinach.  

Na początku Mszy św., która rozpoczęła się o godz. 12:00, przełożony Polskiej Prowincji zgromadzenia, ks. Paweł Naumowicz, powitał wszystkich przybyłych na uroczystości i poprzez odczytanie specjalnej formuły poprosił bpa Pikusa o udzielenie święceń czterem kandydatom. Zwrócił się także bezpośrednio do nich, aby w swojej posłudze kierowali się zawołaniem "Pro Christo et Eclesia" (Za Chrystusa i Kościół), które pozostawił marianom bp Jerzy Matulewicz, odnowiciel zgromadzenia. Ojciec prowincjał podkreślił także fakt, to właśnie dziś przypada 142. rocznica urodzin . bpa Matulewicza.

Początek liturgii święceń nastąpił po odczytaniu Ewangelii. Jako pierwsi święcenia przyjęli kandydaci na diakonów. Ks. Paweł Naumowicz zwrócił się do Jego Ekscelencji, bpa Pikusa, słowami:
"Czcigodny Ojcze, święta Matka Kościół, prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na diakonów”. Na zapytanie biskupa czy są tego godni, ojciec prowincjał zapewnił, że „po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń”.  

Następnie każdy z kandydatów, stanąwszy przed biskupem, poprzez słowo "jestem"  wyraził chęć i zgodę na przyjęcie święceń. Po tej części została odśpiewana litania do Wszystkich Świętych, podczas której kandydaci do święceń leżeli krzyżem przed biskupem w modlitewnym skupieniu. W dalszej części ksiądz biskup nałożył kandydatom ręce na głowę oraz odmówił modlitwę konsekracyjną, która była centralnym punktem dzisiejszej liturgii.     Na znak otrzymanych święceń, diakoni zostali przepasani stułą oraz przywdziali szatę zwaną dalmatyką. Otrzymali także z rąk biskupa księgę Ewangelii, której od tej pory są głosicielami.

Następnie nastąpił obrzęd święceń prezbiteratu. Po krótkiej modlitwie ksiądz biskup, a następnie wszyscy księża uczestniczący w Eucharystii, nałożyli na głowy wybranych ręce, na znak przekazania im władzy kapłańskiej.  Otrzymali także właściwe kapłanom szaty liturgiczne – stułę zawieszoną wokół szyi oraz ornat. Potem biskup namaścił ich dłonie krzyżem świętym oraz przekazał patenę z chlebem i kielich z winem, które od tej pory będą składać w ofierze Bogu.

Na zakończenie obrzędu święceń biskup przekazał nowowyświęconym prezbiterom i diakonom pocałunek pokoju wyrażając w ten sposób przyjecie ich do grona kapłanów i diakonów.
Ks. Jakub Biernacki, który przyjął dziś święcenia, na pytanie, czy warto było wstąpić do zgromadzenia i ponieść trud związany z formacją, odpowiedział bez wahania:
„Warto bez dwóch zdań. Warto, warto i jeszcze sto razy warto. Warto oddać życie Chrystusowi na całego. Warto oddać życie kompletnie, nie zatrzymując nic dla siebie. Warto, bo wtedy Chrystus przemienia to, co w życiu nasze, na swoje, a to jest największe szczęście. Choć pewnie po ludzku można by się doszukiwać różnych innych odpowiedzi. Warto zaufać Chrystusowi i pójść drogą, którą wzywa”.

Nowowyświęconym księżom i diakonom życzenia złożył także bp Tadeusz Pikus. Zachęcił ich do tego, aby „idąc przez ciemności życia, szli drogą zmierzającą do światłości, którą jest sam Bóg”. Dodał także, że będąc narażonymi na wiele niebezpieczeństw i pokus czyhających na nich w świecie, muszą głosić Słowo Boga i przybliżać ludziom Królestwo Niebieskie, gdyż do tego powołał ich sam Jezus Chrystus.

Po zakończonej Eucharystii dwaj nowi kapłani i diakoni, poprzez wręczenie symbolicznych kwiatów, podziękowali wszystkim, którzy w znaczący sposób przyczynili się do formacji w ich drodze do kapłaństwa – rodzinie, przyjaciołom oraz księżom z mariańskiego zgromadzenia.

Diakonat i prezbiterat są dwoma stopniami sakramentu święceń (trzecim jest episkopat). Zadaniem diakona jest posługiwać biskupowi i prezbiterom, czyli kapłanom, zwłaszcza podczas Mszy Świętej, czytać Ewangelię na zgromadzeniu liturgicznym, na polecenie przełożonych głosić kazania. Do zadań zaś prezbitera należy głoszenie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów w imieniu Chrystusa Nauczyciela i Wiecznego Kapłana. Wzięty z ludzi i dla ludzi ustanowiony, prezbiter ma naśladować Chrystusa Dobrego Pasterza, który przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 września 2020
Środa
Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet