Matka Boża Bolesna
diakonia Słowa
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

XIV Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność

Jak co roku w licheńskim Sanktuarium związkowcy Solidarności będą jednoczyć się we wspólnej modlitwie dziękując za znaczenie i dorobek NSZZ „Solidarność”. Będą także prosić o pomoc w problemach, z jakimi w ostatnich latach przyszło się im zmierzyć.

Organizatorem pielgrzymki : Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu Konińskiego. Jej uczestnicy będą łączyć się w modlitwie z członkami pozostałych regionów Związku oraz ze wszystkimi Polakami, aby Boża Matka uczyła nas wszystkich troski o ludzkie życie i wspierała w walce o poprawę losu pracowników.

Pielgrzymka rozpocznie się tradycyjnie w sobotę (20 kwietnia) wieczorną Drogą Krzyżową oraz Apelem Maryjnym połączonym z procesją ze świecami. W niedzielne południe odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta w bazylice, po której złożone zostaną kwiaty pod pomnikami . Jana Pawła II, . księdza Jerzego Popiełuszki oraz powstania NSZZ „Solidarność”.

Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędzie się po raz czternasty. Będą w niej uczestniczyć związkowcy reprezentujący zarówno polskie górnictwo, koleje, żeglugę morską, ale także hutnicy, przedstawiciele służby zdrowia, przemysłu ciężkiego, środowiska medycznego, nauczyciele i inni. Przybędą na nią przedstawiciele z regionów, w których funkcjonują delegatury regionalne NSZZ „Solidarność”.

Program tegorocznej pielgrzymki
20 kwietnia 2013 r. (sobota)

19.00 Droga Krzyżowa (plac przed bazyliką)

21 kwietnia 2013 r. (niedziela)
10.00 Rejestracja pocztów sztandarowych (przy schodach głównych bazyliki)
11.15 Wprowadzenie pocztów sztandarowych do bazyliki (nawa główna)
12.00 Msza Święta (bazylika, nawa główna)
13.35 Złożenie kwiatów pod pomnikami: bł. Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszki oraz NSZZ „Solidarność”

A tak było rok temu

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 lutego 2020
Czwartek
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jk 2, 1-9
Psalm responsoryjny: Ps 34
Ewangelia: Mk 8, 27-33
realizacja LM Internet  LM Internet