Matka Boża Bolesna
Róża do topki
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje katechetów świeckich z diecezji włocławskiej


Blisko 60 nauczycieli religii pracujących w szkołach na terenie diecezji włocławskiej uczestniczy w rekolekcjach w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym. Wczoraj (2 lipca) spotkał się z nimi pasterz diecezji, ks. bp Wiesław Mering.

Licheńskie rekolekcje podzielone na dwie tury - pierwsza rozpoczęła się w minioną niedzielę, 29 czerwca a zakończyła wczoraj wspólną modlitwą i spotkaniem z bpem włocławskim Wiesławem Alojzym Meringiem podczas Mszy św. o godz. 12:00 w licheńskiej bazylice. W homilii ordynariusz włocławski apelował do katechetów, aby wychowywali swoich podopiecznych w prawdzie i miłości. W pierwszej turze wzięło udział ok. 140 katechetów. Także wczoraj rozpoczęła się druga rekolekcyjna tura, która potrwa do soboty, 5 lipca.

Tematem tegorocznych rekolekcji słowa św. Piotra Apostoła skierowane do Jezusa Tak Panie, Ty wiesz, że Cie kocham:
„Przyglądając się temu, w jaki sposób św. Piotr przeżywał relacje z Panem Bogiem, jak wyglądała jego droga,  robimy pewną rewizję swojego życia jako chrześcijanie, kapłani czy w przypadku katechetów jako ci, którzy przez misję kanoniczną powołani do tego, aby głosić Ewangelię” – wyjaśnił ks. Marcin Idzikowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku, organizator spotkania.

Poza konferencjami czas uczestnikom rekolekcji upływa na modlitwie: koronce do Bożego miłosierdzia, różańcu, nabożeństwie światła. W trakcie rekolekcji rekolektanci uczestniczą także w drodze krzyżowej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. W wolnych chwilach spędzają czas na rozmowach z księżmi oraz na wymianie doświadczeń z pracy w szkole z innymi katechetami.

Każdy z katechetów ma obowiązek wziąć udział w rekolekcjach raz na dwa lata. W rekolekcjach łącznie weźmie udział ok. 200 katechetów świeckich. Organizatorem rekolekcji jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Katecheci mieszkają w Domu Pielgrzyma „Arka” znajdującym się nieopodal licheńskiej bazyliki, natomiast wszystkie konferencje i nabożeństwa tradycyjnie odbywają się w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, znajdującym się w starej części Sanktuarium.

Licheń Stary, 03 lipca 2014 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


3 sierpnia 2020
Poniedziałek
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich

Pierwszy poniedziałek miesiąca

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet