Matka Boża Bolesna
Główka39 krzyż Golgoty
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje duszpasterstwa rodzin Fundacji „Maximilianum”

W oparciu o postać św. Maksymiliana i św. Franciszka w Licheniu prowadzone rekolekcje duszpasterstwa rodzin Fundacji „Maximilianum (12-20.07). Dziewięciodniowe spotkanie w Licheniu jest czasem, w którym rodzice uczestniczą w spotkaniach formacyjnych, a dla dzieci przygotowany został oddzielny program w oparciu o możliwości logistyczne licheńskiego Sanktuarium.
 
Uczestnicy rekolekcji należą do Fundacji Dobrej Edukacji „Maximilianum”. W znakomitej większości pochodzą z archidiecezji warszawskiej:
„Jako duszpasterstwo funkcjonujemy od 12 lat. Jest to przede wszystkim duszpasterstwo małżeństw ze sporą gromadką dzieci (ponad 30). A od prawie dwóch lat działamy w ramach założonej przez nas Fundacji „Maximilianum”, której głównym celem jest propagowanie wszystkiego, co jest związane z tzw. „edukacją domową”, czyli rzeczywistością, w której rodzice biorą odpowiedzialność za wychowanie i kształcenie swoich dzieci”powiedział ks. Łukasz Kadziński, duszpasterz prowadzący rekolekcje.
 
Zdaniem rodziców, edukacja domowa jest alternatywą dla edukacji szkolnej. Posiada wiele czynników świadczących o tym, że nauczanie w domu jest bardziej efektywne. Kontakt na linii rodzic-dziecko jest znacznie lepszy, przez co relacje rodzinne na najwyższym poziomie. W ramach Fundacji jej członkowie organizują m.in. konferencje naukowe w kooperacji z Uniwersytetem im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także opracowują materiały dydaktyczne.
 
Licheń na miejsce rekolekcji został wybrany nieprzypadkowo:
„Nasza obecność tutaj to nasze doroczne wakacyjne rekolekcje. Takie rekolekcje mamy dwa razy do rokukrótsze zimowe, i dłuższe, dziewięciodniowe, w lecie. Jednym z powodów jest  mój osobisty, bo od ponad 20 lat jestem z tym miejscem związany. Tutaj się zrodziła myśl o moim powołaniu kapłańskim, tutaj doświadczałem w młodości prowadzenia przez pracującego tutaj śp. ks. Olgierda Nassalskiego”dodał kapłan.
 
Zdaniem ks. Kadzińskiego drugą kwestią, która wpłynęła na wybór Lichenia jako miejsca rekolekcji, jest bliskość i obecność Matki Bożej. W edukacji domowej oraz w prowadzeniu Fundacji chcą obrać drogę maryjną. Pragną, aby Maryja ich prowadziła. Rekolekcje podzielone na kilka elementów. W czasie, gdy w naukach rekolekcyjnych uczestniczą mamy, ojcowie zajmują się dziećmi. I na odwrót. Czas dla dzieci został zagospodarowany w różny sposób, począwszy od uczestnictwa w lekcjach muzealnych, poprzez spacery alejkami sanktuarium, na czasie spędzonym na placu zabaw kończąc.
 
Treści rekolekcyjne zostały przygotowane w oparciu o dwóch świętych Kościoła katolickiegośw. Franciszka i św. Maksymiliana. W kontekście pierwszego rozważali ideę ubóstwa i posłuszeństwa, ale także radości doskonałej, którą święty rozumiał jako odniesienie zwycięstwa nad sobą samym, nad swoimi słabościami. Z kolei postać św. Maksymiliana została wybrana ze względu na bliskie relacje członków fundacji z Niepokalanowem, jako stworzonej tam przez świętego ostoi i twierdzy Matki Bożej.
 
W rekolekcjach bierze udział ok. 50 osób dorosłych oraz 30 dzieci. Rekolekcje zakończą się w najbliższą niedzielę, 20 lipca. Całość odbywa się gościnnych progach Domu Pielgrzyma ARKA. Więcej o działalności Fundacji można znaleźć na stronie www.fundacjamaximilianum.pl.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


11 grudnia 2019
Środa
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Wspomnienie dowolne św. Damazego I, papieża

350. Rocznica powstania Zgromadzenia Księży Marianów - w roku 1670 złożenie Oblatio  przez św. Stanisława Papczyńskiego dało początek Zgromadzeniu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji chorych i umierających z błogosławieństwem chorych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. roratnia dla dzieci

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 40, 25 - 31
Psalm responsoryjny: Ps 103, 1-4. 8. 10
Ewangelia: Mt 11, 28 - 30
realizacja LM Internet  LM Internet