Matka Boża Bolesna
Główka4 Bazylika w zbożu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Adwentowe rekolekcje trzeźwościowe
 

Adwentowe rekolekcje trzeźwościowe zakończyły się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym (6-8.12). W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób należących do grup AA z całego kraju.

Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia do licheńskiego Sanktuarium przyjechały osoby uzależnione, aby wziąć udział w modlitewnym spotkaniu. W jego trakcie rozważano kroki jedenasty i dwunasty spośród dwunastu kroków AA.

Prowadzącym trzydniowe rekolekcje był ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym:
„Mówiliśmy o codziennej modlitwie i medytacji. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób budować więź z Bogiem poprzez  czytanie Słowa Bożego i rozważanie go. Zastanawialiśmy się także nad tym, jak należy się modlić. W trakcie naszego spotkania poruszona została również kwestia bezinteresownej pomocy innym” – wyjaśnił duchowny.

Zdaniem ks. Krzywickiego rekolekcje są dla uczestników swego rodzaju normą życia, drogowskazem, który pokazuje im, jak mają żyć i w którą stronę podążać na drodze swojej trzeźwości. Zasadniczymi elementami spotkania były katechezy przygotowane i wygłoszone przez ks. Krzywickiego oraz dzielenie w grupach na podstawie usłyszanych konferencji. Nie zabrakło czasu na wspólną i indywidualną modlitwę (Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu) oraz do indywidualnego zagospodarowania.

Rekolekcje zorganizowało Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.  

Licheń Stary, 08  grudnia 2014 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


11 grudnia 2019
Środa
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Wspomnienie dowolne św. Damazego I, papieża

350. Rocznica powstania Zgromadzenia Księży Marianów - w roku 1670 złożenie Oblatio  przez św. Stanisława Papczyńskiego dało początek Zgromadzeniu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji chorych i umierających z błogosławieństwem chorych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. roratnia dla dzieci

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 40, 25 - 31
Psalm responsoryjny: Ps 103, 1-4. 8. 10
Ewangelia: Mt 11, 28 - 30
realizacja LM Internet  LM Internet