Matka Boża Bolesna
Komunia
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Uczestnicząc we Mszy św. konwentualnej oraz odnawiając śluby zakonne księża i bracia marianie dziękowali Bogu za dar powołania zakonnego w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którą Kościół obchodził 8 grudnia.  

O godz. 17.00 w kościele parafialnym pw. św. Doroty rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej marianów. W koncelebrze Najświętszej Eucharystii uczestniczyło ponad 20 kapłanów z mariańskiego zgromadzenia, w tym m.in. abp Jan Paweł Lenga MIC, ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium oraz ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz miejscowej parafii.  

W homilii ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC nawiązał do Ewangelii z dnia, w której Ewangelista Łukasz przedstawił moment Zwiastowania  Pańskiego mówiący o tym, jak Archanioł Gabriel objawił się Maryi:
„Maryja dostąpiła ogromnej łaski i zaszczytu. Nie lęka się, nie ucieka przed Bogiem. Jest otwarta na to, aby przyjąć posłańca Bożego. Jest otwarta na to, aby przyjąć misję, która Pan Bóg jej zleca. Ona daje Bożemu Synowi swoje ciało, które jest wolne od grzechu”powiedział kaznodzieja.

Kontynuując swoje rozważania mówił o grzechu, przez który ludzie odchodzą od Boga i niejako starają się przed nim ukryć: - „Także i my, gdy odczuwamy w sobie grzech, naszą małość i słabość, mamy tendencję do tego, aby się ukryć, aby zataić swoją grzeszność. Ale przed Bogiem, który jest wszechwiedzący, niczego nie da się ukryć.” Mówiąc dalej o Niepokalanym Poczęciu podkreślił, to przez łaskę, Bóg otworzył każdego z nas na wielkie misterium spotkania człowieka z Nim samym.

W dalszej części Mszy św. księża i bracia marianie wspólnie odnowili śluby zakonne (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa), które składali w dniu swoich święceń. Na zakończenie przedstawiciele  Rady Parafialnej, Ruchu Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame oraz współpracujące z marianami Siostry Imienia Jezus złożyli na ręce księdza przełożonego życzenia oraz kwiaty. Dziękowali zakonnikom za posługę w licheńskiej parafii i sanktuarium zapewniając o pamięci w modlitwie.

Zgromadzenie Księży Marianów jest pierwszym męskim zakonem powstałym na ziemiach polskich, który pomimo licznych zawirowań historycznych i politycznych, przetrwał do dziś. Założył je . o. Stanisław Papczyński w 1673 roku. Aktualnie zgromadzenie liczy ponad 500 księży, braci i tzw. mężów stowarzyszonych, którzy pracują w 18 krajach na świecie. Swoją posługę duszpasterską realizują zgodnie z zawołaniem „Pro Christo et Ecclesia” („Za Chrystusa i Kościół”) wcielając w życie charyzmaty pozostawione przez Ojca Założyciela.

Licheń Stary, 09 grudnia 2014 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


8 lipca 2020
Środa
Zawsze szukajcie Bożego oblicza

40. Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia (7 - 16 lipca) - odwołana

14. Rowerowa Pielgrzymka ze Słońska - odwołana

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)
 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających z błogosławieństwem
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet