Matka Boża Bolesna
bazylika widziana z pola
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Podsumowanie 2014 roku w licheńskim Sanktuarium

Pomiędzy osiemset tysięcy a milion wiernych odwiedziło Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w 2014 roku. Najwięcej, bo 30 tysięcy osób jednocześnie, modliło się w sobotę, 23 sierpnia, podczas rekolekcji, które w Licheniu poprowadził o. John Bashobora na placu przed bazyliką.

„Oceniamy, że w minionym roku liczba pielgrzymów, która odwiedziła nasze Sanktuarium, pozostała na analogicznym poziomie do lat wcześniejszych. Potwierdza to choćby ilość Komunii św., która w ubiegłym roku została rozdana w Sanktuarium. Wynosiła ok. 430.000. Biorąc pod uwagę inne czynniki z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, liczba osób odwiedzających nasze Sanktuarium wyniosła ok. 900 tysięcy”powiedział ks. Sławomir Homoncik MIC, wicekustosz Sanktuarium MBL.  

Wśród wydarzeń, jakie w minionym roku odbyły się w licheńskim Sanktuarium, warto wspomnieć o pielgrzymce motocyklistów, gospodyń wiejskich czy honorowych dawców krwi. W największej polskiej świątyni tradycyjnie modlili się także przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, żołnierze-górnicy, którzy w latach 50. XX wieku pracowali w kamieniołomach, a także sybiracy. Czyniąc podsumowanie warto pamiętać o rekolekcjach, warsztatach oraz spotkaniach organizowanych przez różne organizacje, w których brały udział zarówno kameralne, kilkunastoosobowe grupy, jak i większe, kilkusetosobowe wspólnoty. Do największych z pewnością można zaliczyć rekolekcje charyzmatyczne zatytułowane „Słowo ciałem się stało”, które w dniach 18-21 sierpnia w Licheniu poprowadził ugandyjski kapłan, o. John Bashobora. Zwieńczeniem tygodniowych rekolekcji było spotkanie w sobotę, 23 sierpnia, w którym wspólnie przed licheńską bazyliką modliło się ponad 30 tysięcy wiernych. Warto także odnotować rekolekcje „Rodziny Dobrego Słowa”, rekolekcje dla narzeczonych, maryjne prowadzone przez Centrum Formacji Maryjnej, dla par z problemem niepłodności, dla osób borykających się z bólem po staracie najbliższych, dla par żyjących w związkach niesakramentalnych czy wyjaśniających ogromną łaskę, jaką stanowi możliwość uczestnictwa we Mszy św.

W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej na pomoc mogą liczyć zarówno osoby mające problemy w sferze psychicznej, jak i somatycznej. Ci pierwsi mogą skorzystać z Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. W 2014 roku z pomocy doradców i psychologów pracujących w Centrum skorzystało 1500 osób. Był to zarówno kontakt osobisty, ale także telefoniczny i mailowy. Tradycyjnie największy procent stanowiły osoby współuzależnione od nałogów, uzależnione od alkoholu i z problemami rodzinnymi. W ostatni weekend lipca na terenie Sanktuarium po raz 22 odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe. W tzw. „Mityngu pod gwizdami” łącznie wzięło udział ok. 30 tysięcy osób.

Z kolei opieką Hospicjum im. . Stanisława Papczyńskiego w minionym roku objęte były 133 osoby. Z tej liczby 93 osoby odeszły do Pana, natomiast 18 wypisano do domu. Średnia wieku pacjentów placówki wynosiła 70 lat. Dominujące schorzenia to nowotwory. Pozostałe to niewydolność oddechowa w schyłkowym stadium, układowe zaniki pierwotne zajmujące??? ośrodkowy układ nerwowy, owrzodzenia odleżyny oraz kardiomopatie.

Licheńskie Sanktuarium to także kultura na najwyższym poziomie. Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego przygotowało w minionym roku wystawę poświęconą wybuchowi I wojny światowej. Eksponaty o „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera, a także pamiątki po samym dowódcy w 2014 roku zobaczyło 40 tysięcy zwiedzających. W ramach oferty skierowanej do szkół w licheńskim muzeum odbyło się także kilkanaście lekcji muzealnych („Muzeum od kuchni”, „Od starodruków do Internetu”, „Co widzimy na stole ołtarzowym”).

Z gościny w sanktuaryjnych domach pielgrzyma (Arka, Betania, Nazaret) skorzystało łącznie niemalże 90 tysięcy pątników.

Licheń Stary, 02 stycznia 2015 r.               

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 września 2020
Środa
Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet