Matka Boża Bolesna
podniesienie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Licheń dla młodych. Rekolekcyjna oferta dla młodzieży.

Zbliża się matura. Czas wytężonej pracy dla młodzieży kończącej naukę w szkołach średnich. Przed nimi trudne wybory – co dalej robić w życiu, jaki wybrać kierunek studiów, czy dalej zdobywać wiedzę czy też rozpocząć karierę zawodową?  

Do tak ważnych wyborów należy się dobrze przygotować. Pomocną dłoń dla młodzieży stającej przed takimi dylematami wyciągają księża marianie z Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, którzy organizują rekolekcje dostosowane do indywidualnych potrzeb młodzieży zatytułowane „Licheń dla młodych”.

Oferta skierowana jest do nie tylko do maturzystów. Mogą z niej skorzystać zarówno gimnazjaliści, jak i studenci stający przed problemem wyboru dalszej drogi życiowejKorzystając z pomocy osób pracujących w licheńskim Sanktuarium można indywidualnie opracować program pobytu zarówno jednodniowego, jak i weekendowego. Istnieje możliwość zorganizowania indywidualnego nabożeństwa pokutnego, spowiedzi oraz Mszy św.
Czas spędzony w Licheniu może być wypełniony także poprzez zwiedzanie Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego, które znajduje się w bazylice, apartamentów papieskich, spotkanie z psychologami i terapeutami uzależnień z Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym czy też spacerem do miejsca objawień w pobliskim lesie grąblińskim.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do sanktuaryjnego Biura Obsługi Pielgrzyma, gdzie otrzymają wszelkie niezbędne informacje związane z organizacją rekolekcjitelefonicznie (63 270 81 42) lub mailowo (lichen@lichen.pl).

Zgłoś się już dziś. Ułożymy indywidualny program specjalnie dla Twojej grupy. Zapraszamy.

Licheń Stary, 05 stycznia 2015 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 lutego 2020
Czwartek
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jk 2, 1-9
Psalm responsoryjny: Ps 34
Ewangelia: Mk 8, 27-33
realizacja LM Internet  LM Internet