Matka Boża Bolesna
figura MB w ogrodzie
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Konkurs o Powstaniu Styczniowym

W 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego (22.01.2015) Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego odwiedziła młodzież biorąca udział w konkursie poświęconym temu ważnemu zrywowi narodowowyzwoleńczemu w dziejach naszego narodu.

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu konińskiego spotkali się w Licheniu Starym, aby wziąć udział w konkursie z zakresu wiedzy o Powstaniu Styczniowym. Oprócz wiedzy ogólnej duży nacisk podczas przygotowania pytań położono na aspekt lokalny Powstania, gdyż w okolicach Konina miała miejsce jedna z powstańczych potyczek (Bitwa pod Ignacewem, 8.5.1863)

Jak poinformował pan Wojciech Kacprzak, szef konińskich struktur Ligi Obrony Kraju, w powiatowym konkursie udział wzięło 20 uczniów z 10 szkół. Zwyciężył Adam Rogowski, uczeń III Liceum
Ogólnokształcącego im. CK Norwida w Koninie. Po zakończeniu części testowej, która odbyła się w strażnicy OSP, uczestnicy oraz towarzyszący im nauczyciele oraz opiekunowie udali się na teren Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem poległych powstańców, który znajduje się nieopodal kościoła pw. św. Doroty. Wartę honorową przy obelisku wystawili uczniowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z pobliskiego Sompolna. Dalej wszyscy udali się do Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego, gdzie zapoznali się ze zbiorami placówki, w szczególności dotyczącymi Powstania Styczniowego.  

Jedną z uczestniczek zmagań była Nikola Kopeć, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. KK Baczyńskiego w Koninie, która poprzez udział w turnieju chciała sprawdzić swoją wiedzę historyczną:
„Uważam, że każdy młody człowiek powinien w czymś takim uczestniczyć dlatego, że to w dużym stopniu kreuje nasz patriotyzm. Młodzież powinna wiedzieć o zamierzchłych czasach, o ludziach, którzy oddawali swoje życie za naszą wolność bo to jest ważne”powiedziała.

Zestaw 30 zamkniętych pytań konkursowych przygotował dr Piotr Gołdyn, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Licheński konkurs dotyczący Powstania Styczniowego został zorganizowany po raz pierwszy.

Powstanie Styczniowe z 1863 roku było jednym z najważniejszych i najkrwawszych spośród polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. Ogłoszono je w dniu 22 stycznia 1863 „Manifestem” wydanym przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Spowodowane było narastającym terrorem Imperium Rosyjskiego przeciw Polakom. Zasięgiem objęło Królestwo Polskie oraz tzw. ziemie zabrane. Jego efektem były liczne prześladowania Polaków oraz wywózki w głąb dalekiej Syberii.  

Licheń Stary, 23 stycznia 2015 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 września 2020
Środa
Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet