Matka Boża Bolesna
k
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Światowy Dzień Chorego w licheńskim hospicjum


W przypadający 11 lutego Światowy Dzień Chorego w Hospicjum stacjonarnym im. . Stanisława Papczyńskiego modlono się w intencji pacjentów, ich rodzin, wolontariuszy i personelu pracującego w placówce. Mszy św. o godz. 16.30 przewodniczył ks. Piotr Wojtonis MIC, dyrektor i kapelan licheńskiego ośrodka.

Wraz z ks. Wojtonisem Najświętszą Eucharystię koncelebrował ks. prał. Leszek Rybka, proboszcz parafii pw. św.  Mikołaja i Dobrego Pasterza, który został zaproszony przez dyrekcję placówki do wspólnej modlitwy. We Mszy św. uczestniczyli także pacjenci hospicjumkilkoro z nich w kaplicy, pozostali w salach za pomocą przekazu telewizyjnego. Homilię do wiernych wygłosił ks. Wojtonis, który mówił o wartości naszego życia: -„Pan Bóg chce, abyśmy żyli; Pan Bóg pragnie, abyśmy się cieszyli życiem”mówił kaznodzieja. Nawiązał do objawień Matki Bożej z Lourdes, która napominała ludzi do powrotu na „Bożą drogę”.  Prosiła, abyśmy się nawracali, czynili pokutę, abyśmy z Pana Boga czerpali wartość życia. Przywołał także przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, który nie zostawił konającego człowieka na pastwę losu, a zatrzymał się i udzielił mu pomocyPosługując się tym przykładem nawiązał do pracy w hospicjum, której głównym celem jest pomoc osobie konającej oraz uśmierzenie jej bólu. Na wzór miłosiernego Samarytanina pracownicy hospicjum, a więc pielęgniarki, psychologowie, sanitariusze czy wolontariusze pomagają pacjentom w trudnych chwilach dając wytchnienie i ulgę w chorobie.
 
Na zakończenie Mszy św. kapłan udzielił zgromadzonym specjalnego błogosławieństwa. Oprawę muzyczną wczorajszych uroczystości przygotował chór „Misericordia” z parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej w Koninie. Z okazji dnia chorego każdy pacjent licheńskiej placówki w prezencie otrzymał fiołka w doniczce.  
 
Hospicjum im. . Stanisława Papczyńskiego w Licheniu istnieje od 2009 roku. Do placówki trafiają osoby będące u schyłku ziemskiego życia. Wśród schorzeń u pacjentów największą liczbę stanowią choroby nowotworowe w nieuleczalnym stadium.
Światowy Dzień Chorego ustanowiony został przez św. papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża-Polaka. Święto  obchodzone jest w dniu liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes.  
 
Licheń Stary, 12 lutego 2015 r.                                                

                                                                         

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 lutego 2020
Czwartek
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jk 2, 1-9
Psalm responsoryjny: Ps 34
Ewangelia: Mk 8, 27-33
realizacja LM Internet  LM Internet