Matka Boża Bolesna
25
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

1% podatku dla
Hospicjum im. . Stanisława Papczyńskiego

W ramach dorocznego zeznania podatkowego składanego w urzędzie skarbowym 1% podatku dochodowego można przeznaczyć na działalność Hospicjum Stacjonarnego im. . Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym.

Osoby pragnące wesprzeć działalność licheńskiego hospicjum mogą w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać nazwę Fundacja Spem Donare oraz numer KRS 0000300810.

Hospicjum im. . Stanisława Papczyńskiego jest jednym z dzieł miłosierdzia prowadzonym w Sanktuarium. W ramach Fundacji „Spem Donare” działają także: Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia” oraz świetlica dla dzieci i młodzieży. Nazwa Fundacji (Spem Donare, łac. ,,dawać nadzieję”) najpełniej wyraża nadrzędną jej funkcję: niesienie pomocy ludziom oczekującym miłosiernej postawy bliźniego. Od 2008 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Szczegółowe informacje o działalności licheńskiego hospicjum można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.hospicjum.lichen.pl.  

Licheń Stary, 19 lutego 2015 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 lutego 2020
Czwartek
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jk 2, 1-9
Psalm responsoryjny: Ps 34
Ewangelia: Mk 8, 27-33
realizacja LM Internet  LM Internet