Matka Boża Bolesna
24
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Ponad 500 osób należących do Ruchu Rodzin Nazaretańskich uczestniczy w zimowych rekolekcjach w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej (19-22 lutego). Przyświeca im hasło „Miłość w codzienności”.  

W licheńskich rekolekcjach biorą udział osoby zrzeszone w Ruchu z archidiecezji: poznańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, wrocławskiej oraz diecezji: legnickiej i zielonogórsko-gorzowskiej. to zarówno całe rodziny, jak i osoby samotne, dzieci, młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna oraz studenci. Łącznie ponad 500 osób.
„Poprzez Eucharystię, wspólną modlitwę i spotkanie z drugim człowiekiem chcemy pogłębić naszą relację z Bogiem. A wzorujemy się na Świętej Rodzinie z NazaretuMaryi, Józefie i Jezusie”powiedziała organizatorka spotkania, pani Anna Derbis.    

Spotkania formacyjne zostały zorganizowane w taki sposób, aby każdy mógł jak najwięcej z nich skorzystaćOrganizatorzy przygotowali specjalne zajęcia dla dzieci, dzięki czemu ich rodzice mogą w spokoju i skupieniu uczestniczyć w naukach rekolekcyjnych. Podobna sytuacja tyczy się młodzieży, dla której  przygotowano także oddzielne wykłady.

W niedzielę, na zakończenie dni skupienia, odprawiona zostanie uroczysta Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej o godz. 10:00. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej Siemieniewskipomocniczy biskup wrocławski, delegat KEP ds Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Ruch Rodzin Nazaretańskich to maryjna wspólnota działająca przy parafiach. Osoby zrzeszone we wspólnocie starają się zgłębiać w swoim życiu duchowość Świętej Rodziny z Nazaretu. Szczególny nacisk kładą na częste uczestnictwo w Eucharystii i sakrament pojednania.  

Licheń Stary, 20 lutego  2015 r.           

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 lutego 2020
Czwartek
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jk 2, 1-9
Psalm responsoryjny: Ps 34
Ewangelia: Mk 8, 27-33
realizacja LM Internet  LM Internet