Matka Boża Bolesna
Główka4 Bazylika w zbożu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Najkrótsza droga do Jezusa wiedzie przez serce Matki  

Ponad 600 uczestników, 320 km do pokonania w ciągu 10 dni, 3 sanktuaria maryjne, w których się zatrzymują oraz setki niesionych intencji. Po raz 11 Piesza Pielgrzymka z Bydgoszczy na Jasną Górą zatrzymała się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

Pielgrzymi w Licheniu pojawili się po godz. 11. Przy wejściu do bazyliki pielgrzymów powitał kropiąc święconą wodą ks. Marek Kordaszewski, marianin. Ze względu na dużą liczbę uczestników, pielgrzymka bydgoska zwyczajowo podzielona jest na kilka mniejszych grup. W tym roku były to: złota, srebrna, brązowa, przezroczysta, zielono-żółta, biało-żółta, błękitno-czarna, czerwono-czarna oraz grupę służb.
O godz. 12.00 pątnicy modlili się podczas Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Koncelebrujący Eucharystię ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz sanktuarium, witając przybyłych w Licheniu powiedział, że wraz z nadejściem pielgrzymów z Bydgoszczy w Sanktuarium rozpoczyna się czas przyjmowania pieszych pielgrzymek zmierzających na Jasną Górę. Homilię wygłosił ks. Bronisław Kaczmarek, wikariusz generalny diecezji bydgoskiej. W słowie odniósł się do trudów pielgrzymowania i jego owoców: - „Idąc w naszej pielgrzymce, mamy coraz pełniej rozumieć Jezusa, mamy stawać się coraz bliżsi tych wartości, które daje nam Bóg. Wybraliśmy drogę, która ma nas przybliżyć do Boga. Ten trud to nasza decyzja, którą wszyscy świadomie podjęliśmy”powiedział kaznodzieja.

Tradycyjnie Msza św. z udziałem pielgrzymów z Bydgoszczy miała niezwykle radosny charakter. W licheńskiej  świątyni dominowały kolorowe flagi symbolizujące poszczególne grupy. Dało się także zauważyć flagi różnych państw. Jak wyjaśnił ks. Jacek Salwa, szef pielgrzymki, mają one symbolizować Światowe Dni Młodzieży, które w przyszłym roku odbędą się w Krakowie.     

Pielgrzymi z Bydgoszczy wędrują przez Polskę z jednym głównym przesłaniem:
„Każdy pielgrzym wie, że najkrótsza droga do Pana Jezusa wiedzie przez serce Matki. Dlatego do Niej pielgrzymujemy. Mamy mnóstwo intencji, które niesiemy. Nie tylko swoich. Przede wszystkim wielu ludzi, którzy nie mogą iść, którzy pielgrzymują razem z nami duchowo” – powiedział inicjator i duchowy przewodnik pielgrzymki.     

Dla Marcina Szustera, kleryka Bydgoskiego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy, który w pielgrzymce bydgoskiej idzie po raz 8, rok bez uczestnictwa w pielgrzymce byłby rokiem straconym. - „Zaraziłem się już dawno atmosferą pielgrzymowania, która tutaj panuje. Ci ludzie, którzy tutaj idą, umacniają moją wiarę” – powiedział.  

W trakcie swojego pielgrzymowania pątnicy zatrzymają się w 3 sanktuariach maryjnych – pierwszym było bydgoskie Sanktuarium Matki Boża Pięknej Miłości, drugim - Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski, a swoją podróż zakończą w Częstochowie u stóp Czarnej Madonny na Jasnej Górze.

Po dwugodzinnej przerwie i obiedzie przygotowanym przez licheńskich parafian, pątnicy wyruszyli w dalszą drogę. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Pielgrzymi na Jasnej Górze zameldują się za tydzień, w piątek, 31 lipca.

Licheń Stary, 24 lipca 2015 r.       

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


3 kwietnia 2020
piątek
Pierwszy piątek miesiąca

Pana wzywałem, a On mnie wysłuchał


III Nocna Droga Krzyżowa

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika

Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
12.00 po mszy - nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica  Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
16.15 Droga Krzyżowa
III Nocna Droga Krzyżowa (3/4.04)
Rozpoczęcie 3.04 (piątek):
23.00 - Msza św. w kościele pw. św. Doroty
23.45 - Droga Krzyżowa
Zakończenie (4.04 sobota) ok. godz. 5.00 - kościół św. Doroty 
Trasa: 16 km
Zapisy do 2 kwietnia w kancelarii parafii: 0-63 270 81 56

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C: Jr 20, 10-13 Ps: Ps 18, 2-7
Akl: por. J 6, 63c. 68c Ew: J 10, 31-42
 

realizacja LM Internet  LM Internet