Matka Boża Bolesna
Clipboard06
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Deszczowy Mityng pod gwiazdami w Licheniu dobiegł końca

Dwadzieścia tysięcy osób, które nie przestraszyły się burz i ulewnego deszczu, uczestniczyło dziś, 25 lipca, w 23. Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Dla pielgrzymów, którzy dotarli dziś do Lichenia, najważniejsza była pogoda ducha, która pozwoliła cieszyć się tym wyjątkowym dniem  wszystkim osobom borykającym się z różnymi uzależnieniami.

Hasłem przewodnim tegorocznych licheńskich spotkań trzeźwościowych było „Pomaganie pomaga”Centralnym momentem dnia była Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej o godz. 19.00.

Wcześniej jednak osoby, które przybyły do Sanktuarium licheńskiego, mogły skorzystać z wielu punktów programu przygotowanego przez organizatorów. O godz. 13.00 przed budynkiem Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym wystartowała Scena Młodzieżowa, gdzie osoby młode tak ciałem, jak i duchem, mogły zaprezentować swoje talenty  artystyczne (wokalne, instrumentalne itd.). W tym samym czasie przy ołtarzu na  placu koronacyjnym trwał koncert ewangelizacyjny w wykonaniu osób uzależnionych.  
Pomimo burzowej pogody i deszczu raz po raz siąpiącego z nieba, atmosfera spotkań trzeźwościowych ani na moment nie uległa pogorszeniu. Zdaniem uczestników było to „błogosławieństwo i dobry znak od Pana Boga”.

O godz. 14.30 w licheńskiej bazylice modlono się za wszystkich zmarłych ze środowisk trzeźwościowych, którzy „odeszli na wieczny mityng”. Eucharystii przewodniczył ks. Dariusz Kwiatkowski, marianin pracujący w Londynie na Ealingu, który od wielu lat związany jest ze środowiskami trzeźwościowymi.
Z kolei o godz. 17.00 rozpoczęły się mityngi tematyczne dla: Anonimowych Alkoholików (AA), Krewnych i Przyjaciół Alkoholików (Al-Anon), Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), Anonimowych Narkomanów (AN), Anonimowych Hazardzistów (AH), Anonimowych Palaczy (AP), Anonimowych Żarłoków (AŻ), Dzieci Alkoholików (Alteen), Anonimowych Uzależnionych od Seksu i Miłości (SLAA), Anonimowych Depresantów (AD), Anonimowych Seksoholików oraz krewnych i przyjaciół (SA i S-Anon) oraz warsztaty wsparcia dla osób zadłużonych i ich rodzin.

Kulminacyjnym punktem dnia była wspomniana Msza św. o godz. 19.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, której przewodniczył Stanisław Gębicki, biskup pomocniczy kurii diecezjalnej we Włocławku. Homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, główny organizator spotkania. Mówił o zmianie, jaka następuje w sercu osoby uzależnionej, gdy swoje życie opiera na wierze i ofiarowaniu się Bogu.  – „Trzeźwienie – zdaniem kaznodziei – to zmiana siebie, swojego myślenia, swoich czynów. To są trzeźwe myśli, które pozwalają normalnie funkcjonować i stawać się lepszymi. Jezus nie był egoistą, ale przede wszystkim myślał o innych ludziach. Był dla nas przykładem, jak mamy żyć” – mówił kaznodzieja. Zawracając się do osób uzależnionych dziękował za przybycie, gdyż dzięki takiej liczbie wielu mogło poczuć, że nie są sami ze swoim nałogiem, że można z nim walczyć i wygrać.

We Mszy św. uczestniczyło około 10 tysięcy wiernych. Dla tych, dla których nie wystarczyło miejsca wewnątrz licheńskiej świątyni, został przygotowany telebim, dzięki któremu mogli uczestniczyć w Eucharystii na zewnątrz kościoła.

W trakcie 23. Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowe pracowało 50 psychologów i specjalistów z zakresu uzależnień oraz 150 wolontariuszy. Z kolei w konfesjonałach na wiernych czekało niemalże 50 księży, którzy spowiadali wiernych z krótkimi przerwami od godz. 5:45 do 20.

Licheń Stary, 25 lipca 2015 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 lutego 2020
Czwartek
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jk 2, 1-9
Psalm responsoryjny: Ps 34
Ewangelia: Mk 8, 27-33
realizacja LM Internet  LM Internet