Matka Boża Bolesna
Główka11 procesja
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Poświęcono Bramę Miłosierdzia

W uroczystość Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym poświęcono Bramę Miłosierdzia będącą znakiem zdrojów miłosierdzia, jakie Bóg rozlewa wśród ludzi.  

Bramę Miłosierdzia poświęcił ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium. Na początku Mszy św. o godz. 12.00 wierni udali się w uroczystej procesji wielkanocnej na plac przed licheńską bazyliką podążając z figurką Chrystusa Zmartwychwstałego. Tam ks. Kustosz odmówił modlitwę błogosławieństwa i pokropił święconą wodą. Na znak zanurzenia się w nieskończoną miłość Boga wszyscy przeszli przez bramę i udali się do świątyni, aby kontynuować modlitwę podczas Najświętszej Eucharystii.

Homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił przewodniczący Mszy św. ks. Wiktor Gumienny MIC.  W słowie nawiązał do Ewangelii wg św. Jana , w której Jezus przychodzi po zmartwychwstaniu do uczniów mimo zamkniętych drzwi i mówi do nich „Pokój wam”Zdaniem homilety jest to jedna z najpiękniejszych i najbardziej przejmujących scen w Ewangelii. Dzięki niej Chrystus pokazuje, jak bardzo ukochał ludzi mimo, nawet jego najbliżsi odwrócili się od Niego w chwili jego śmierci.

„Bóg pragnie okazywać nam swoje nieskończone miłosierdzie. Pragnie, abyśmy nigdy nie lękali się stanąć przed Chrystusem, by poprzez spowiedź i wyznanie grzechów mogli uzyskać pokój ducha tu na ziemi, a kiedyś przyszłości osiągnąć go w niebie”zakończył marianin.

Konstrukcja, którą zaprojektował krakowski rzeźbiarz Władysław Dudek, ma 11 metrów szerokości i 7 metrów wysokości. Składa się z trzech zasadniczych elementów: pierwszy z nich posiada napis „Bóg nasz jest miłosierny” (Psalm 116,5) i symbolizuje Stary Testament. Drugim jest łuk symbolizujący znak pierwszego przymierza Boga z Noemtęczę, która ukazała się po ustąpieniu potopu. Trzeci element licheńskiej Bramy Miłosierdzia posiada napis „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz” (Łk 6,36) będący także hasłem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Całość zwieńczona została znakiem krzyża wskazującego na wieczne przymierzez człowieka z Bogiem w ChrystusieOstatnim elementem  Bramy Miłosierdzia dwa strumienie światła (czerwony i biały) skierowane ku dołowi nawiązujące do promieni znajdujących się na obrazie Jezusa Miłosiernego.

W uroczystościach wzięło udział kilka tysięcy wiernych. Święto Miłosierdzia Bożego zostało ustanowione przez papieża Jana Pawła II 30 kwietnia 2000, w dniu kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej, za przyczyną której świat dowiedział się wielkiej mocy płynącej z Miłosierdzia Bożego.

Licheń Stary,
03.04.2016

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 września 2020
Środa
Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet