Matka Boża Bolesna
23
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

50 flag z okazji 50. rocznicy Aktu Milenijnego 
 
W przypadające dziś narodowe święto Konstytucji 3-go Maja, a także Matki Bożej Królowej Polski, w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym rozdano 50 biało-czerwonych flag. Okazją była przypadająca dziś 50. rocznica Aktu Milenijnego złożonego w 1966 roku przez Episkopat Polski.  
 
Osoby, które chciały otrzymać flagę, musiały zgłosić się do Biura Obsługi Pielgrzymka w celu otrzymania odpowiedniego zaświadczenia. Po Mszy św., w trakcie której flagi zostały poświęcone, wierni mogli je otrzymać po okazaniu dokumentu
 
Mszy św. przewodniczył ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W słowie skierowanym do wiernych mówił o znaczeniu przyjęcia przez Polskę chrztu 1050 lat temu. Podkreślił fakt, że Polska od początku swojego istnienia związana była z wiarą chrześcijańską i Maryją.
- „Maryja jest naszą Królową. Jest Ona nieodzownie związana z naszą Ojczyzną. Oczekuje Ona od nas, abyśmy naśladowali w wierności do Chrystusa”mówił kaznodzieja
Nawiązując do dzisiejszego święta, powiedział: -„Dzisiejsza uroczystość ma charakter religijny i patriotyczny. Maryja wzywa nas do wierności względem Chrystusa i naszej Ojczyny”
Na zakończenie Mszy św. kapłan przytoczył fragment Aktu Zawierzenia Matce Bożej, który dziś został odczytany na Jasnej Górze. Poświęcone zostały także flagi, które następnie wierni mogli odbierać w Biurze Obsługi Pielgrzyma. Flagi osobiście wręczał ks. Wiktor Gumienny MIC. 
 
Dla państwa Kotlarzy z Lubrańca pod Włocławkiem, którzy otrzymali dzisiaj jedną z 50 biało-czerwonych flag, jest ona symbolem patriotyzmu i przywiązania do swojego kraju. Poprzez wywieszenie jest przed swoim domem w święta narodowe manifestują swoją polskość:
„Ta flaga jest naszym dziedzictwem narodowym, które powinniśmy pielęgnować i przekazywać naszym dzieciom. Powinniśmy o to dbać wszyscy”powiedziała pani Wacława Kotlarz
 
Tradycja rozdawania w Licheniu flag w narodowych barwach zrodziła się w 2010 roku po katastrofie smoleńskiej. Było ich wówczas 96 na pamiątkę każdej z osób, która straciła życie w wypadku rządowego samolotu
 
Licheń Stary, 03.05.2016r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


8 lipca 2020
Środa
Zawsze szukajcie Bożego oblicza

40. Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia (7 - 16 lipca) - odwołana

14. Rowerowa Pielgrzymka ze Słońska - odwołana

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)
 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających z błogosławieństwem
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet