Matka Boża Bolesna
Główka 20 Bazylika za kłosem schowana :)
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

25-lecie sakry biskupiej abpa Jana Pawła Lengi MIC


W 25. rocznicę sakry biskupiej abp Jan Paweł Lenga MIC, jedyny arcybiskup w Zgromadzeniu Księży Marianów, przewodniczył w uroczystej Mszy św. w bazylice pw. Matki Bożej Licheńskiej.

W koncelebrze Najświętszej Eucharystii uczestniczył także ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży Marianów oraz ks. Henryk Kulesza MIC.
W homilii wygłoszonej do wiernych abp Lenga wspominał swoją posługę jako kapłana, biskupa i arcybiskupa. Powiedział, że wszystkie sakramenty święte, poza biskupstwem, przyjmował w tajemnicy. Pomimo, nie przebiegały one w sposób uroczysty lecz skromny, w oczach Boga pełnowartościowe. Dziękował także za wszystkie dary, jakie otrzymał  od Boga w całym swoim życiu. Jednocześnie poprosił dobrego Boga o przebaczenie wszystkich grzechów, niedociągnięć, upadków i słabości, które stały się jego udziałem w ciągu całego życia.

Abp Jan Paweł Lenga urodził się 28 marca 1950 roku w Gródku Podolskim. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1980 roku z rąk bpa Vincentasa Sladkeviciusa. 13 kwietnia 1991 roku papież Jan Paweł II nominował go Administratorem Apostolskim dla Kazachstanu i Azji Środkowej. Sakrę biskupią otrzymał 28 maja 1991 roku. Od 6 sierpnia 1999 roku do 5 lutego 2011 roku był biskupem diecezji Karagandy, gdzie swoją posługą obejmował obszar o łącznej powierzchni 4 mln kilometrów kwadratowych. Od 2011 roku, czyli po przejściu na emeryturę, mieszka w Licheniu Starym, w tutejszym domu zakonnym Zgromadzenia Księży Marianów. W tymże roku został odznaczony przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej „za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych i krzewienie polskości w Kazachstanie”.

Licheń Stary,
29 maja 2016 roku

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


15 listopada 2019
Piątek


Kurs "Nowe Życie" / Ekipa dla Jezusa


Rekolekcje: Eucharystia  studnia bez dna
 i przepis na życie – część druga


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte

7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
16.30 Różaniec za zmarłych (stary cmentarz)
Nieszpory za zmarłych 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Imieniny obchodzą: 
Albert, Leopold, Amelia

Okres liturgiczny: zwykły
Tydzień Psałterza: IV
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: C, I

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Mdr 13,1-9
Psalm responsoryjny: Ps 19
Ewangelia: Łk 17,26-37
realizacja LM Internet  LM Internet