Matka Boża Bolesna
Główka46 procesja Apelu
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Ewangelie jako świadectwa Miłosierdzia. Rekolekcje katechetów z diecezji włocławskiej w Licheniu


czestnictwem we wspólnej Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej zakończyli swoje doroczne rekolekcje katecheci świeccy z diecezji włocławskiej. Eucharystii przewodniczył pasterz diecezji, bp Wiesław Alojzy Mering (29.06).

W tym roku do głoszenia konferencji w trakcie rekolekcji został zaproszony ks. Rafał Kamiński CSMA z Warszawy, wikariusz generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła. W rozważaniach oparł się na wybranych Ewangeliach, które łączy tematyka związana z trwającym w Kościele katolickim Rokiem Miłosierdzia:
„Przechodzimy przez trzy różne Ewangelie (św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza) wydobywając po dwa epizody z każdej z nich pokazujące to, że one świadectwem miłosierdzia. Centrum każdej Ewangelii jest miłość Miłosiernego Ojcanie grzech czy ludzki upadek, ale ta miłość, która z tego upadku podnosi i która się człowiekiem opiekuje każdego dnia”wyjaśnił kaznodzieja.

Dziś z katechetami wspólnie modlił się ordynariusz włocławski, bp Wiesław Alojzy Mering, który o godz. 12.00 przewodniczył Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Słowo do zgromadzonych w licheńskiej świątyni wiernych skierował ks. Rafał Kamiński. - „Dotykamy tej prawdy, która stoi u podstaw naszej wiary, że Jezus Chrystusukrzyżowany i zmartwychwstały – jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jego miłosierna miłość jest nieograniczona ludzką słabością, a łaska trwa na wieki”powiedział.
Nawiązał także do krzyża, jako symbolu naszego zbawienia: -„Przed Chrystusem krzyż był przekleństwem. A Bóg uczynił z niego błogosławieństwo. Tylko Bóg tak potrafi - miejsce porażki i przekleństwa uczynić miejscem zwycięstwa i błogosławieństwa”.
Homilie ks. Kamiński zakończył słowami dziękczynienia: -„Dziękujmy dziś Bogu za Święty Kościół, za wspólnotę opartą na mocnym fundamencie. Dziękujmy za pewność, że bramy piekielne nigdy go nie przemogą. I wejdźmy na drogę, na której będziemy wyznawać każdego dnia – Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. To nie jest prosta droga, ale nasz Bóg jest na niej z nami”.

W trakcie Eucharystii modlili się wspólnie także obecni w Licheniu uczestnicy tzw. „oazy chorych” wraz ze swoimi opiekunami i wolontariuszami.

Każdego dnia dla uczestników przygotowane były dwie konferencje tematyczne nawiązujące do głównego tematu spotkania, którym w tym roku było zdanie: „Ewangelie jako świadectwa Miłosierdzia”. Centralnym punktem każdego rekolekcyjnego dnia była  Msza św. Poza konferencjami czas upływał na modlitwie: koronce do Bożego miłosierdzia, różańcu, nabożeństwie światła oraz indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W rekolekcjach, które trakcyjnie odbyły się w Licheniu w dniach 26-29.06, wzięło udział 180 katechetów. Każdy z nich jest zobowiązany do uczestnictwa w rekolekcjach w cyklu dwuletnimOrganizatorem spotkania jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Katecheci mieszkali w Domu Pielgrzyma „Arka” znajdującym się nieopodal licheńskiej bazyliki, natomiast wszystkie konferencje odbywały się w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, znajdującym się w starej części licheńskiego Sanktuarium.

Licheń Stary, 29 czerwca 2016 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 lutego 2020
Czwartek
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jk 2, 1-9
Psalm responsoryjny: Ps 34
Ewangelia: Mk 8, 27-33
realizacja LM Internet  LM Internet