Matka Boża Bolesna
Główka 20 Bazylika za kłosem schowana :)
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Ewangelie jako świadectwa Miłosierdzia. Rekolekcje katechetów z diecezji włocławskiej w Licheniu


czestnictwem we wspólnej Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej zakończyli swoje doroczne rekolekcje katecheci świeccy z diecezji włocławskiej. Eucharystii przewodniczył pasterz diecezji, bp Wiesław Alojzy Mering (29.06).

W tym roku do głoszenia konferencji w trakcie rekolekcji został zaproszony ks. Rafał Kamiński CSMA z Warszawy, wikariusz generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła. W rozważaniach oparł się na wybranych Ewangeliach, które łączy tematyka związana z trwającym w Kościele katolickim Rokiem Miłosierdzia:
„Przechodzimy przez trzy różne Ewangelie (św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza) wydobywając po dwa epizody z każdej z nich pokazujące to, że one świadectwem miłosierdzia. Centrum każdej Ewangelii jest miłość Miłosiernego Ojcanie grzech czy ludzki upadek, ale ta miłość, która z tego upadku podnosi i która się człowiekiem opiekuje każdego dnia”wyjaśnił kaznodzieja.

Dziś z katechetami wspólnie modlił się ordynariusz włocławski, bp Wiesław Alojzy Mering, który o godz. 12.00 przewodniczył Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Słowo do zgromadzonych w licheńskiej świątyni wiernych skierował ks. Rafał Kamiński. - „Dotykamy tej prawdy, która stoi u podstaw naszej wiary, że Jezus Chrystusukrzyżowany i zmartwychwstały – jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jego miłosierna miłość jest nieograniczona ludzką słabością, a łaska trwa na wieki”powiedział.
Nawiązał także do krzyża, jako symbolu naszego zbawienia: -„Przed Chrystusem krzyż był przekleństwem. A Bóg uczynił z niego błogosławieństwo. Tylko Bóg tak potrafi - miejsce porażki i przekleństwa uczynić miejscem zwycięstwa i błogosławieństwa”.
Homilie ks. Kamiński zakończył słowami dziękczynienia: -„Dziękujmy dziś Bogu za Święty Kościół, za wspólnotę opartą na mocnym fundamencie. Dziękujmy za pewność, że bramy piekielne nigdy go nie przemogą. I wejdźmy na drogę, na której będziemy wyznawać każdego dnia – Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. To nie jest prosta droga, ale nasz Bóg jest na niej z nami”.

W trakcie Eucharystii modlili się wspólnie także obecni w Licheniu uczestnicy tzw. „oazy chorych” wraz ze swoimi opiekunami i wolontariuszami.

Każdego dnia dla uczestników przygotowane były dwie konferencje tematyczne nawiązujące do głównego tematu spotkania, którym w tym roku było zdanie: „Ewangelie jako świadectwa Miłosierdzia”. Centralnym punktem każdego rekolekcyjnego dnia była  Msza św. Poza konferencjami czas upływał na modlitwie: koronce do Bożego miłosierdzia, różańcu, nabożeństwie światła oraz indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W rekolekcjach, które trakcyjnie odbyły się w Licheniu w dniach 26-29.06, wzięło udział 180 katechetów. Każdy z nich jest zobowiązany do uczestnictwa w rekolekcjach w cyklu dwuletnimOrganizatorem spotkania jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Katecheci mieszkali w Domu Pielgrzyma „Arka” znajdującym się nieopodal licheńskiej bazyliki, natomiast wszystkie konferencje odbywały się w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, znajdującym się w starej części licheńskiego Sanktuarium.

Licheń Stary, 29 czerwca 2016 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 września 2020
Środa
Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet