Matka Boża Bolesna
Główka39 krzyż Golgoty
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Spotkanie formacyjne organistów z diecezji włocławskiej


iemalże 80 organistów z diecezji włocławskiej spotkało się w Licheniu na dorocznym spotkaniu formacyjnym.

„Raz do roku zapraszamy organistów  z diecezji włocławskiej do Lichenia. Tutejsze Sanktuarium jest idealnym miejscem do zorganizowania tego typu jednodniowych rekolekcji z dwóch względów: centralnego usytuowania w diecezji oraz bliskości Matki BożejSpotkanie ma przede wszystkim na celu przypomnienie pewnych ogólnych norm i wytycznych dotyczących muzyki i śpiewu podczas liturgii. Zależy nam na tym, aby organiści przenosili normy stosowane w Kościele co do liturgii na grunt poszczególnych parafii”wyjaśnił ks. Józef Nowak, duszpasterz pracowników kościelnych w diecezji włocławskiej, organizator spotkania.

Tegoroczne spotkanie składało się z dwóch części: formacyjnej oraz konferencyjnej. W pierwszej z nich, ks. prałat Sławomir Deręgowski skupił się na nowym śpiewniku liturgicznym autorstwa ks. Jana Siedleckiego. Podczas 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku w Gnieźnie i Poznaniu, omawiane wydawnictwo zostało uznane za nowy ogólnopolski śpiewnik liturgiczny.
Z kolei ks. prof. Zbigniew Szygenda zwrócił uwagę na dobór odpowiedniego repertuaru podczas uroczystości religijnych, w tym także ślubów, w nawiązaniu do rozporządzenia pasterza diecezji włocławskiej, bpa Wiesława Meringa, z dnia 07.07.2016 roku o organizacji koncertów w kościołach.
Druga część spotkania składała się z konferencji ascetycznej wygłoszonej przez ks. Jacka Szymańskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.  

Spotkanie w całości odbyło się w Sali Królewskiej znajdującej się nieopodal kościoła parafialnego pw. św. DorotyUczestnictwo w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych dla organistów oraz udział w diecezjalnych kursach organistowskich należy – w myśl Regulaminu Organistów Diecezji Włocławskiej – do obowiązków organisty. Ostatnim elementem spotkania formacyjnego organistów z diecezji włocławskiej było uczestnictwo we Mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Doroty o godz. 15.00.

Organizatorem spotkania była Komisja Muzyki Kościelnej i Duszpasterstwo Pracowników Kościelnych Diecezji Włocławskiej. Spotkanie przygotował i prowadził ks. Józef Nowak z kurii diecezjalnej we Włocławku.

Licheń Stary, 21 września 2016 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


3 sierpnia 2020
Poniedziałek
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich

Pierwszy poniedziałek miesiąca

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet