Matka Boża Bolesna
k
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Międzynarodowe Warsztaty Fotograficzne
dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Siedemdziesięciu  uczestników  I Międzynarodowych Warsztatów Fotograficznych dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie odwiedziło dziś Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.  Wycieczka do Lichenia była jednym z punktów  programu warsztatów, które odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym w Wąsoszch.  

Tegoroczne warsztaty trwają od 14 do 19 czerwca. W ciągu pięciu dni osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym mogą zdobywać nowe umiejętności w sferze poznawczej, intelektualnej i społecznej, w tym praktyczne umiejętności z zakresu fotografii. Ponadto w trakcie trwania projektu doskonalenie zawodowe przechodzą instruktorzy, nauczyciele i animatorzy fotografii, którzy rozwijają kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć fotograficznych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Warsztaty są organizowane już od kilku lat. W tym roku po raz pierwszy jest to spotkanie międzynarodowe, gdyż biorą w nim udział Polacy, Czesi, Węgrzy i Słowacy. A wszystko dzięki Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkiemu, który dofinansował projekt:
„Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu organizuje od kilku już lat warsztaty dla osób niesprawnych intelektualnie. W 2006 roku takie warsztaty odbyły się przy współudziale licheńskiego sanktuarium. Ten sam program realizujemy w tym roku z tą tylko zmianą, że nasza baza mieści się w Ośrodku Szkoleniowym w Wąsoszach, a grupa osób uczestniczących w warsztatach jest grupą międzynarodową. Są to uczestnicy z czterech krajów grupy wyszechradzkiej, czyli Polski, Węgier, Czech i Słowacji” – powiedział Waldemar Nielipiński, animator kultury z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, koordynator warsztatów.  

W programie znalazło się 6 modułów: cyfrowa ciemnia, historia fotografii, do góry nogami, patrzę uważnie i doganiam swoje myśli, opowieść o drugim człowieku oraz tworzenie fotografii bez udziału aparatu. W trakcie zajęć uczestnicy mogą nauczyć się m.in. selekcji i oceny oraz podstaw komputerowej obróbki zdjęć. Samodzielnie wykonają projektor otworkowy, a wspólnie z instruktorem mają możliwość fotografowania skrzynkowym aparatem wielkoformatowym i wywoływania zdjęć.

Fotografia jest elementem arteterapii coraz częściej wykorzystywaną w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Robienie zdjęć wpływa na rozwój poznawczy i społeczny, kształtuje spostrzegawczość i umiejętność koncentracji uwagi, a także rozwija wrażliwość na otaczającą rzeczywistość.

Prace, które powstaną w trakcie trwania warsztatów, od września br. można będzie zobaczyć w galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz w katalogu, w którym zostanie zamieszczone przynajmniej jedno zdjęcie każdego niepełnosprawnego uczestnika projektu. Zarówno wystawa jak i katalog  mają na celu przełamanie stereotypów społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Licheń Stary, 16 czerwca 2011 r.

Waldemar Nielipiński, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


28 września 2020
Poniedziałek
Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo

Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia (15.00)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00

Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet