Matka Boża Bolesna
Główka37 Sanktuarium nad wodą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

8 września 2012 r.
IX Ogólnopolski Zjazd Honorowych Dawców Krwi

 Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata.

Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców, 2004 r.

Już po raz dziewiąty w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Honorowych Dawców Krwi.
Uczestnicy zaczną przybywać do Sanktuarium w sobotę rano. Od godziny 10.00 będą mogli zgłaszać swoje poczty sztandarowe w sekretariacie pielgrzymki – pod głównymi schodami bazyliki, obok Kancelarii dla Pielgrzymów. Około godz. 11.45 zgłoszone poczty sztandarowe oraz delegacje ustawią się obok wieży widokowej, aby wspólnie wejść do świątyni na rozpoczęcie Mszy św. o godz. 12.00. Uroczystej Eucharystii będzie przewodniczył ks. płk Grzegorz Surmakrajowy duszpasterz Honorowych Dawców Krwi. Homilię natomiast wygłosi ks. kanonik Mirosław Frankowskikapelan Honorowych Dawców Krwi diecezji włocławskiej i Wielkopolski. Ostatnim punktem zjazdu będzie odprawienie Drogi Krzyżowej o godz. 14.00 na placu przy nowej dzwonnicy.
 
Krwiodawstwo w Polsce ma charakter honorowy, co oznacza, że poza ściśle określonymi wyjątkami opiera się na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Honorowym krwiodawcą może zostać osoba zdrowa w wieku od 18 do 65 lat.
 
Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W regionie konińskim można to zrobić w Terenowym Oddziale RCKiK, który znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego 1.
 
Radość z darmowego ofiarowania krwi może być źródłem wielkiej satysfakcji wynikającej z potrzeby spełniania dobrego uczynku i udzielania pomocy potrzebującym. Ratowanie ludzkiego życia jest
spełnieniem w naszej codzienności.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


3 sierpnia 2020
Poniedziałek
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich

Pierwszy poniedziałek miesiąca

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet