Matka Boża Bolesna
p
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich

Gospodynie domowe z całego kraju przybyły dziś z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Jest to pierwsze tego typu spotkanie w licheńskim sanktuarium.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godzinie 10.00 w bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, której przewodniczył pasterz diecezji włocławskiej, bp Wiesław Mering. Podczas homilii bp Mering nawiązał do biblijnego fragmentu odwiedzin Jezusa u Marty i Marii. Porównał obydwie siostry do gospodyń, z których jedna z nich krzątała się chcąc godnie przyjąć Gościa, kiedy druga usiadła i słuchała Jego nauczania:
„Marta zachowała się tak, jak wymaga tego kultura człowieka – krzątała się, aby przygotować posiłek. Tak samo jest z gospodyniami, które tak jak Marta pragną przyjąć swojego gościa, jaka tylko potrafią najlepiej”.

W trakcie Mszy św. gospodynie, które po raz pierwszy przybyły do licheńskiego sanktuarium w sposób zorganizowany, ofiarowały chleb, owoce oraz własnoręcznie przygotowane przetwory. Tuż po zakończeniu Najświętszej Eucharystii uczestniczki pielgrzymki wysłuchały wykładu dr Wandy Półtawskiej zatytułowanego „Świętość życia zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II”.

Pomysłodawczynią zorganizowania Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kół Gospodyń Wiejskich Do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jest p. Wanda Waleriańczyk. Jak sama przyznaje nie jest w stanie dokładnie sobie przypomnieć jak doszło do tego, że dziś w Licheniu spotkały się gospodynie z całego kraju. Pewnego dnia postanowiła wykonać telefon do p. dr Wandy Półtawskiej z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia prelekcji w sytuacji, gdyby takowa konferencja kiedyś została zorganizowana. Po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi sprawy nabrały tempa:
„Po wstępnym spotkaniu z księdzem kustoszem Wiktorem Gumiennym ustalona została data na 10 września 2011 roku. Ten termin wydawał się wszystkim najodpowiedniejszy, gdyż jest wtedy jeszcze stosunkowo ciepło, a prace na roli powoli się kończą. I tak oto dziś spotykamy się na Pierwszej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu”.

Koła gospodyń wiejskich bronią praw, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Ich działalność koncentruje się na pięciu aspektach: pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, działaniu na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin wiejskich, rozwijaniu przedsiębiorczości kobiet, racjonalizowaniu wiejskiego gospodarstwa domowego i zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w dziedzinie kultury i kultywowaniu folkloru.

Licheń Stary, 10 września  2011 r.

Poprzednie zdjęcie
Następne zdjęcie

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


3 sierpnia 2020
Poniedziałek
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich

Pierwszy poniedziałek miesiąca

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet