Matka Boża Bolesna
basilica
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Grupa neokatechumenalna z Bydgoszczy w Licheniu

Dzień nawrócenia, dzień formacyjny i dzień spotkania z żywym Chrystusem w Eucharystii – to trzy zasadnicze kwestie, wokół których będą ogniskować swoją  uwagę członkowie grupy neokatechumenalnej z Bydgoszczy, którzy dziś rozpoczynają konwiwencję – rekolekcje formacyjne w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.  

„Dla nas jest to spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym. Sanktuarium licheńskie jest jednym z miejsc , w których co roku spotykamy się , aby się formować, aby doświadczyć spotkania z żywym Chrystusem, który przychodzi, przebacza nam grzechy, uzdalnia nas, abyśmy mogli w ten nowy rok wejść i i pełnić Jego wole tam, gdzie nas pośle” – powiedział Waldemar Oparka z parafii Świętej Trójcy z Bydgoszczy.

W rekolekcjach uczestniczy ok. 40 osób. W większości są to rodzice z dziećmi. Czas pomiędzy modlitwami spędzają na spacerowaniu alejkami licheńskiego sanktuarium, na rozmowach i odpoczynku.

„Droga neokatechumenalna jest miejscem w Kościele, które współczesnego człowieka prowadzi do odkrycia łask z sakramentu chrztu, ale jednocześnie prowadzi do  tego, żeby ten sakrament był rzeczywiście żywy w naszym życiu, żeby w naszym życiu mogły objawiać się postawy, które płyną z tego sakramentu, a więc miłość do drugiego człowieka, jedność, jaką Bóg rodzi we wspólnocie” – dodał Waldemar Oparka.

Spotkanie grupy neokatechumenalnej z Bydgoszczy potrwa do niedzieli, 30 października.     

Neokatechumenat  jest katolicką fundacją dóbr duchowych, której nadrzędnym celem jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu Soboru Watykańskiego II poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Wtajemniczenie to dokonuje się poprzez praktykowanie przez wierzących tzw. trójnogu chrześcijańskiego: słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, korzystanie z sakramentów oraz przebywanie we wspólnocie.
Droga neokatechumenalna poświęcona jest "formacji w wierze osób dorosłych i starszej młodzieży". Została zainicjowana przez hiszpańskiego malarza Kiko Argüello w 1964 roku.
Do Polski dotarła dzięki jezuicie o. Alfredowi Cholewińskiemu, który studiując w Rzymie wziął udział w katechezach początkowych. Pierwsza tego typu wspólnota w Poslce powstała w 1975 roku w Lublinie.

28 października 2011 r.          

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


2 czerwca 2020
Wtorek
Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką

 

41. rocznica pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny

Dzień modlitw za Ojczyznę o duchową odnowę

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji Wspólnoty Kościoła
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Nabożeństwo czerwcowe: 17.00
Różaniec: 18.00
Wieczór uwielbienia:
19.00 Msza Święta
21.00 Apel Maryjny

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Nabożeństwo czerwcowe: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet