Matka Boża Bolesna
Główka7 Bazylika nocą
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Podsumowanie roku 2011

Beatyfikacja Jana Pawła II, Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych, Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr, Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich oraz Konferencja Episkopatu Polski były najważniejszymi wydarzeniami, jakie w minionym roku odbyły się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym.

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w 2011 roku odwiedziło ok. 1 milion 200 tysięcy   pielgrzymów. Podczas 1 774 Mszy Świętych rozdano 464 tysiące komunii świętej. Najświętszą Eucharystię celebrowało 4 569 księży – gości. Z noclegów w domach Pielgrzyma skorzystało ok. 100 tysięcy osób.   

„W ciągu ostatnich lat zauważyliśmy pewną zmianę. Liczba dużych grup zorganizowanych (autokarowych) powoli spada, choć nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Jednocześnie znacząco wzrosła liczba pielgrzymów przybywających indywidualnie lub w bardzo małych, prywatnych, rodzinnych grupach” – powiedział ks. Piotr Kieniewicz, rzecznik prasowy sanktuarium.

Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem była uroczystość beatyfikacyjna Jana Pawła II. Dzięki telebimom usytuowanym przed licheńską bazyliką mniejszą oraz wewnątrz niej w tym doniosłym wydarzeniu dla całego Kościoła uczestniczyło kilka tysięcy wiernych.
W maju do sanktuarium przybyli muzycy na IV Zlot Chórów i Orkiestr.  Zgromadzone przed bazyliką chóry i orkiestry wykonały kilkanaście utworów, wśród znalazły się m.in. Abba Ojcze, Apel Jasnogórski oraz ukochana pieśń Jana Pawła II – Barka.
W ostatni weekend lipca odbył się odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe, w którym uczestniczyło w ubiegłym roku blisko 30 tysięcy osób z kraju i zagranicy.
Wśród innych grup zawodowych i stowarzyszeń w 2011 w Licheniu gościliśmy: honorowych krwiodawców, motocyklistów, pielgrzymów podążających w pielgrzymkach z wybrzeża do Częstochowy, Sybiraków, ministrantów, dzieci pierwszokomunijne oraz sołtysów i przedstawicieli polskiej wsi. W dniach 24 – 26 czerwca w Licheniu obradowali biskupi podczas 355. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Poza działalnością duszpasterską licheńskie sanktuarium prowadzi także dzieła miłosierdzia. Wśród nich warto wspomnieć o Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego, które pomaga osobom będącym u kresu swojego ziemskiego życia.  W 2011 roku placówka pomogła 112 pacjentom.
Z pomocy Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym skorzystało prawie 2 tysiące osób. Pracownicy placówki najczęściej pomagali osobom dotkniętym alkoholizmem, problemami rodzinnymi oraz różnego rodzaju współuzależnieniami.

„Stopniowo wzrasta liczba osób objętych opieką naprotechnologiczną w Poradni Wsparcia Płodności. W pierwszym roku istnienia podjęto prowadzenie 78 par; czekamy już na narodziny pierwszych sześciorga dzieci” – dodał ks. Kieniewicz.

Wierni przybywający do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej oprócz modlitwy i pojednania się z Bogiem mogą także w namacalny sposób spotkać się z kulturą. Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego, które posiada wiele wspaniałych eksponatów związanych z historią Polski, w 2011 odwiedziły 72 tysiące osób. Odbyło się także 28 lekcji muzealnych, w których uczestniczyli uczniowie ze szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgizmnjalnych.

Spośród wszystkich diecezji naszego kraju najczęściej licheńskie sanktuarium odwiedzali wierni z diecezji włocławskiej, archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej. Jeśli zaś chodzi o pielgrzymów zagranicznych najliczniejszą grupę stanowili Litwini, Słowacy, Białorusini i Czesi. Wśród pielgrzymów nie zabrakło także grup z tak odległych krajów jak Kazachstan oraz Stany Zjednoczone.

5 stycznia 2012 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


6 lipca 2020
Poniedziałek
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Pierwszy poniedziałek miesiąca

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet