Matka Boża Bolesna
j
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Drugi lutego – dzień trzech tradycji

Drugi lutego to dzień bogaty w katolickie  tradycje. Przed stuleciami właśnie tego dnia Maryja i Józef przybyli do świątyni, by ofiarować małego Jezusa Bogu. My udajmy się do kościołów z gromnicami. Dodatkowo w tym dniu swoje święto obchodzą osoby konsekrowane.
 
W Kościele drugi lutego to święto Ofiarowania Pańskiego, które  jest obchodzone już od IV w. Wtedy to po raz pierwszy odnotowano w Jerozolimie, że chrześcijanie świętowali dzień, w którym Maryja i Józef zaprowadzili małego Jezusa Chrystusa to świątyni, by zgodnie z Pismem, jako pierworodnego syna ofiarować go Bogu. Dwa wieki później święto to pojawiło się również w Kościele Zachodnim.
 
Święto to przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Drugiego lutego kończy się okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek – kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia. Natomiast w liturgii okres Bożego Narodzenia skończył się świętem Chrztu Pańskiego. Dzień Ofiarowania Pańskiego zamyka cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku liturgicznym ukazuje nam Chrystusa-Dziecię.
 
Tradycyjnie dzień ten nazywa się też dniem Matki Bożej Gromnicznej. W Polsce uroczystość ta nabrała charakteru wybitnie maryjnego. Polacy widzą w Maryi tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Niegdyś wielkim wrogiem drewnianych domów w Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły domostwa. Właśnie od nich miała strzec domy świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Zwykle była ona pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również konającym, jako znak przychodzącego w śmierci Chrystusa.
 
W 1997 r., w święto Ofiarowania Pańskiego, Jan Paweł II  ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.  Stworzył w ten sposób okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar jaki otrzymała – Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych składają osoby konsekrowane.
 
Dzień Życia Konsekrowanego ma trzy cele. Po pierwsze  –  w bezpośredni sposób odnosi się do osób konsekrowanych. Ten dzień  mogą one poświęcić na to, by spojrzeć na swoje życie i po raz kolejny uświadomić sobie jak ważna i niezastąpiona jest ich rola w Kościele. To także czas, by osoby konsekrowane mogły dokonać prywatnych obrachunków tego, jak udaje się im wypełniać tę wyjątkową misję i dziękować Bogu za łaskę takiego życia. Po drugie – dla każdego członka Kościoła to doskonały dzień do dziękczynienia  Bogu za dar życia konsekrowanego i modlitwy za tych, którzy takie życie wiodą.  Po trzecie – dla każdego członka Kościoła to okazja do poznawania i rozumienia życia konsekrowanego.           
 
W 2012 r. hasłem XVI Dnia Życia Konsekrowanego są słowa: "Życie konsekrowane w Kościele, naszym domu".Nawiązuje ono do hasła roku duszpasterskiego "Kościół naszym domem".

W tym dniu, w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Msze Święte będą odprawiane następująco:

7.30, 12.00, 18.00 bazylika (nawa główna)
(Msza Święta wieczorna zostanie odprawiona w intencji powołań)
8.30, 17.00 kościół św. Doroty
(Po Mszy Świętej wieczornej odbędzie się koncert kolęd)
7.30 
kościół Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Lesie Grąblińskim

Podczas każdej Mszy Świętej będą święcone gromnice.

31.01.2012 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


8 lipca 2020
Środa
Zawsze szukajcie Bożego oblicza

40. Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia (7 - 16 lipca) - odwołana

14. Rowerowa Pielgrzymka ze Słońska - odwołana

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)
 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających z błogosławieństwem
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet