Matka Boża Bolesna
25
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Drugi lutego – dzień trzech tradycji

Drugi lutego to dzień bogaty w katolickie  tradycje. Przed stuleciami właśnie tego dnia Maryja i Józef przybyli do świątyni, by ofiarować małego Jezusa Bogu. My udajmy się do kościołów z gromnicami. Dodatkowo w tym dniu swoje święto obchodzą osoby konsekrowane.
 
W Kościele drugi lutego to święto Ofiarowania Pańskiego, które  jest obchodzone już od IV w. Wtedy to po raz pierwszy odnotowano w Jerozolimie, że chrześcijanie świętowali dzień, w którym Maryja i Józef zaprowadzili małego Jezusa Chrystusa to świątyni, by zgodnie z Pismem, jako pierworodnego syna ofiarować go Bogu. Dwa wieki później święto to pojawiło się również w Kościele Zachodnim.
 
Święto to przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Drugiego lutego kończy się okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek – kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia. Natomiast w liturgii okres Bożego Narodzenia skończył się świętem Chrztu Pańskiego. Dzień Ofiarowania Pańskiego zamyka cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku liturgicznym ukazuje nam Chrystusa-Dziecię.
 
Tradycyjnie dzień ten nazywa się też dniem Matki Bożej Gromnicznej. W Polsce uroczystość ta nabrała charakteru wybitnie maryjnego. Polacy widzą w Maryi tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Niegdyś wielkim wrogiem drewnianych domów w Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły domostwa. Właśnie od nich miała strzec domy świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Zwykle była ona pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również konającym, jako znak przychodzącego w śmierci Chrystusa.
 
W 1997 r., w święto Ofiarowania Pańskiego, Jan Paweł II  ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.  Stworzył w ten sposób okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Matka Najświętsza ofiaruje Panu Bogu największy Dar jaki otrzymała – Syna, Jezusa Chrystusa, a tym samym składa w ofierze siebie. Podobną ofiarę, z siebie samych składają osoby konsekrowane.
 
Dzień Życia Konsekrowanego ma trzy cele. Po pierwsze  –  w bezpośredni sposób odnosi się do osób konsekrowanych. Ten dzień  mogą one poświęcić na to, by spojrzeć na swoje życie i po raz kolejny uświadomić sobie jak ważna i niezastąpiona jest ich rola w Kościele. To także czas, by osoby konsekrowane mogły dokonać prywatnych obrachunków tego, jak udaje się im wypełniać tę wyjątkową misję i dziękować Bogu za łaskę takiego życia. Po drugie – dla każdego członka Kościoła to doskonały dzień do dziękczynienia  Bogu za dar życia konsekrowanego i modlitwy za tych, którzy takie życie wiodą.  Po trzecie – dla każdego członka Kościoła to okazja do poznawania i rozumienia życia konsekrowanego.           
 
W 2012 r. hasłem XVI Dnia Życia Konsekrowanego są słowa: "Życie konsekrowane w Kościele, naszym domu".Nawiązuje ono do hasła roku duszpasterskiego "Kościół naszym domem".

W tym dniu, w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Msze Święte będą odprawiane następująco:

7.30, 12.00, 18.00 bazylika (nawa główna)
(Msza Święta wieczorna zostanie odprawiona w intencji powołań)
8.30, 17.00 kościół św. Doroty
(Po Mszy Świętej wieczornej odbędzie się koncert kolęd)
7.30 
kościół Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Lesie Grąblińskim

Podczas każdej Mszy Świętej będą święcone gromnice.

31.01.2012 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


12 grudnia 2019
Czwartek
Pan jest łagodny i bardzo łaskawy

Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
 
PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
7.30 Msza św. roratnia
18.00 w intencji zanoszonych do Boga za wstawiennictwem
św. Stanisława Papczyńskiego
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. roratnia dla dzieci
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
 
Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 41,13-20
Psalm responsoryjny: Ps 145, 1. 9-13
Ewangelia: Mt 11, 11-15
realizacja LM Internet  LM Internet