Matka Boża Bolesna
f
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność

130 pocztów sztandarowych oraz kilka tysięcy związkowców z całej Polski wraz z rodzinami przybyło dziś do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej na XIII Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ „Solidarność”. W tym roku związkowcom towarzyszyło hasło „Maryja Matką w naszym domu”.   

Tradycyjnie w długi majowy weekend przedstawiciele związków zawodowych przybyli do Lichenia, aby u stóp Matki Bożej dziękować za łaski, którymi ich obdarza i prosić o kolejne:
„Zawsze z wielką przyjemnością i radością przyjeżdżamy do tego malowniczego miejsca. Związkowcy przybyli do Lichenia ze wszystkich 34 regionów  znajdujących się na terenie całego kraju. Mamy za co dziękować i o co prosić. Żyjemy w czasach szczególnych, kiedy prawa pracownicze deptane, kiedy ludzie pracy poniewierani, wiec przyjeżdżamy tutaj, aby naładować akumulatory, aby modlić się i prosić Matkę Bożą Licheńską o łaski na kolejne nasze działania”powiedział Tadeusz Majchrowicz, z-ca przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.   

Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej rozpoczęła się już wczoraj, 28-go kwietnia. Związkowcy wzięli udział w drodze krzyżowej. Jak dodał Tadeusz Majchrowicz kolejne jej stacje były rozważane przez poszczególne regiony. Dziś o godzinie 12:00 w bazylice mniejszej Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej rozpoczęła się Msza św. w intencji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, która była centralnym punktem tegorocznej pielgrzymki związkowców do LicheniaOd godz. 11:00 poczty sztandarowe gromadziły się przed bazyliką, aby następnie wspólnie w uroczystym szpalerze wejść do świątyni.

Zdaniem Dariusza Dowlarza z NSZZ „Solidarność” przy Polskiej Żegludze Morskiej w Szczecinie licheńska pielgrzymka jest już swego rodzaju tradycją dla związkowców i ludzi pracy z całej Polski:
„Jak co roku przyjeżdżamy tutaj ze swoją delegacją, aby pomodlić się w imieniu własnym oraz naszych kolegów, którzy nie mogą być tutaj razem z nami. Przyjeżdżamy, aby pomodlić się za pomyślność pracy, za pomyślność całej „Solidarności”, aby ten związek dalej istniał, dalej bronił naszych interesów i dbał o nas. Przyjeżdżamy także po to, aby pomodlić się u stop Matki Bożej Licheńskiej o wspomaganie duchowe w naszej ciężkiej pracy, jaką wykonujemy na morzu.”

Najświętszej Eucharystii przewodniczył ks. kard. Henryk Gulbinowicz. W koncelebrze uczestniczyli: wikariusz biskupi, ks. Wojciech Kochański, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana w Koninie, ks. Wiktor Gumienny, kustosz licheńskiego sanktuarium oraz ks. Eugeniusz Makulski, kustosz  senior oraz pomysłodawca i budowniczy licheńskiej bazyliki. Na zakończenie Eucharystii ks. Makulski zwrócił się do związkowców dziękując za przyjazd do Lichenia. Zwrócił uwagę na szczególną rolę i zasługi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w odzyskaniu niepodległości przez Polkę. Dodał, że „było to najważniejsze wydarzenie nie tylko w dziejach Polski, ale i całego świata, gdy ludzie powiedzieli „dość” i w bezkrwawy sposób pokonali czerwonego smoka”. Dodał także, że jest wdzięczy Bogu i Maryi za „Solidarność”, która potrafiła wzbudzić w narodzie siłę do walki o prawa zwykłych ludzi, aby mogli żyć i pracować w kraju w warunkach godnych ludzi ciężkiej pracy.

Po zakończeniu Mszy św. poczty sztandarowe oraz uczestnicy pielgrzymki udali się pod pomnik ks. Jerzego Popiełuszko oraz pomnik upamiętniający powstanie „Solidarności”. Tam, po odśpiewaniu hymnu państwowego, związkowcy złożyli kwiaty oraz odmówili modlitwę w intencji Ojczyzny.

Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ Solidarność” do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbyła się po raz trzynasty. Uczestniczyli w niej związkowcy reprezentujący zarówno polskie górnictwo, koleje, żeglugę morską,  ale także hutnicy, przedstawiciele służby zdrowia, przemysłu ciężkiego, środowiska medycznego, nauczyciele i inni. Jej organizatorem była Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu Konińskiego. Przybyli na nią przedstawiciele wszystkich 34 regionów, w których funkcjonują delegatury regionalne NSZZ „Solidarność”.
W dzisiejszych uroczystościach uczestniczyło ok. 10 tysięcy wiernych.  

Licheń Stary, 29 kwietnia 2012 r.

Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego NSZZ Solidarność

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 września 2020
Środa
Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet