Matka Boża Bolesna
Główka47 krzyż
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

XXXII Mariańska Piesza Pielgrzymka do Lichenia

7 lipca 2012 r. wyruszy XXXII Mariańska Piesza Pielgrzymka do Lichenia, której hasłem przewodnim będzie "Wierzę - wierzymy…"

Benedykt XVI zapowiedział, że rok
2012/2013 będzie rokiem wiary, dlatego też będziemy chcieli podczas pielgrzymki przyjrzeć się naszej wierze, naszej relacji z Bogiem. Będziemy również rozważać fragmenty Pisma Świętego mówiące o wierze oraz jej rozwijaniu i umacnianiu, co w dzisiejszym świecie jest szczególnie potrzebne. W tym roku obchodzimy również, w Zgromadzeniu Księży Marianów, 25-lecie beatyfikacji naszego Odnowiciela, Jerzego Matulewicza, dlatego też niech on będzie dla nas przykładem człowieka, który uwierzył Bogu, który oddał Mu całe swoje życie.

Pielgrzymkę rozpoczniemy tradycyjnie 7 lipca 2012 r., wspólną Mszą św. o godz. 8.00 - na Mariankach - Góra Kalwaria. Do celu pielgrzymiej drogi - Sanktuarium Maryjnego w Licheniu - dojdziemy 15 lipca ok. godz. 16.30. Zaś dzień później, 16 lipca o godz. 10.00 będziemy uczestniczyć w Eucharystii, podczas której wraz z Maryją będziemy Bogu dziękować za dar pielgrzymowania oraz prosić Go w naszych intencjach i potrzebach.

Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam do wspólnego pielgrzymowania.

Zapisy:
Jacek Rygielski MIC
ul. Dembińskiego 2
01-644 Warszawa
tel. 662 512 913
pielgrzymka@marianie.pl

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 lutego 2020
Czwartek
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jk 2, 1-9
Psalm responsoryjny: Ps 34
Ewangelia: Mk 8, 27-33
realizacja LM Internet  LM Internet