Matka Boża Bolesna
Główka52 balony
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wspomnienie Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Zakon sióstr anuncjatek, który posługuje w licheńskim sanktuarium powstał na regule Dziesięciu Cnót Ewangelicznych NMP. 10 lipca będziemy obchodzić  odpust w kościele Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w lesie grąblińskim.

Od marca 2009 r. w licheńskim sanktuarium mieszkają siostry anuncjatki. Jest to wspólnota monastyczna, klauzurowa, założona w 1502 r. przez św. Joannę de Valois, królową Francji. Joanna, jeszcze jako dziewczynka, pytała Matkę Bożą w jaki sposób mogłaby uczcić. W sercu usłyszała słowa Maryi: "Zanim umrzesz, założysz zakon na Moją cześć. To największa radość, jaką możesz uczynić Mojemu Synowi i Mnie...".

Pierwszy klasztor powstał w Bourges we Francji. Po śmierci św. Joanny (zmarła 4 lutego 1505 r.) powstawały nowe klasztory i fundacje dzięki o. Gabrielowi Marii, który z wielkim zaangażowaniem kontynuował dzieło św. Joanny. Gdy umierał, zostawiał zakon w pełnym rozkwicie. Duchowość anuncjatek można streścić w jednym zdaniu: „Naśladować Maryję, aby podobać się Chrystusowi”. Regułę ich życia stanowi Dziesięć Cnót Ewangelicznych Matki Bożej. Naśladują Najświętszą Maryję Pannę: Najczystszą, Najroztropniejszą, Najpokorniejszą, Najwierniejszą, Najpobożniejszą, Najposłuszniejszą, Najuboższą, Najcierpliwszą, Najmiłosierniejszą i Najboleśniejszą.

Gdy półtora wieku później bł. Stanisław Papczyński założył zakon marianów, nowa wspólnota została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską również na regule Dziesięciu Cnót Ewangelicznych.
Obecnie siostry, oprócz klasztorów we Francji, mają klasztor w Belgii, na Kostaryce oraz pierwszy klasztor w Polsce - w lesie grąblińskim.

Siostry anuncjatki wyróżniają się spośród innych zgromadzeń wielokolorowymi habitami. Każdy kolor ma inne znaczenie: szary symbolizuje pokutę i ubóstwo; czerwony – mękę Chrystusa; biały – czystość. Czarny kolor welonu to znak konsekracji zakonnej. Na szyi siostry noszą niebieską wstążkę z medalikiem – na jego awersie przedstawione jest Dzieciątko Jezus w ramionach Najświętszej Maryi Panny, zaś na rewersie Dzieciątko Jezus i św. Joanna trzymająca w ręku krzyż. Dzieciątko nakłada na palec św. Joanny pierścionek, na znak duchowych zaślubin. Habity sióstr – na wzór franciszkański – przepasane są sznurem z dziesięcioma węzłami, symbolizującymi regułę Dziesięć Cnót Ewangelicznych.

Uroczysta Msza odpustowa odbędzie się 10 lipca o godz. 18.00 w kościele Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w lesie grąblińskim

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 września 2020
Środa
Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet