Matka Boża Bolesna
18
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Odpust ku czci Matki Bożej Licheńskiej

Msza św. o godz. 12:00 była centralnym punktem uroczystości odpustowych ku czci Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Na zakończenie dzisiejszego świątecznego dnia w bazylice mniejszej zostaną odprawione drugie nieszpory odpustowe, którym przewodniczył będzie bp włocławski  Wiesław Mering.

W trakcie dzisiejszej sumy odpustowej modliło się kilkuset pielgrzymów i parafian, a także kilkudziesięcioosobowa grupa osób niepełnosprawnych, które tradycyjnie w lipcu uczestniczą w sanktuarium w tzw. „oazie chorych”.

Jak przekonuje rzecznik  sanktuarium lipcowy odpust to novum dla wiernych i musi minąć trochę czasu, aby się z myślą oswoili:
„Przez lata odpust 15-go sierpnia był dominującym wydarzeniem w liturgii sanktuarium i tak jest kojarzony, że to jest główne wydarzenie w naszym sanktuarium. Natomiast po zatwierdzeniu tekstów liturgicznych w 2006 roku przez Kongregację ds. Świętych Obrzędów, po przeniesieniu Cudownego Wizerunku do bazyliki, został ustanowiony decyzją Watykanu specjalny dzień, w którym celebrujemy tajemnicę jej obecności tutaj na licheńskiej ziemi. Myślę, że trochę czasu zajmie zanim się utrwali w świadomości wiernych, że 2 lipca jest dniem odpustu w Licheniu, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.”

Południowej Eucharystii przewodniczył bp pomocniczy diecezji włocławskiej Stanisław Gębicki. W koncelebrze uczestniczyli księża marianie oraz księża goście, którzy przybyli do Lichenia specjalnie na uroczystości odpustowe. Wśród kapłanów koncelebrujących Mszę św. był kustosz licheńskiego sanktuarium, ks. Wiktor Gumienny, a także kustosz senior ks. Eugeniusz Makulski, który podziękował zgromadzonym w świątyni pielgrzymom za wspólną modlitwę w trakcie Mszy św. Po zakończeniu Mszy św. wierni wraz z asystą liturgiczną uczestniczyli w uroczystej procesji eucharystycznej alejkami sanktuarium, w trakcie której niesiono sztandary, feretrony i obrazy.

Zdaniem ks. Kieniewicza wymowa odpustu 2 lipca jest dwojaka:
„Z jednej strony jest to wizerunek Matki Bożej Bolesnej, a więc tej, która stoi pod krzyżem, która uczestniczy w cierpieniach Chrystusa.  Z drugiej strony jest to wizerunek Matki Bożej związanej z historią naszego krajuMaryja nosi na piersiach białego orła, ukazuje się w 1850 roku, a więc pod zaborami. Jest to znak, że Bóg towarzyszy narodowi, który walczy o swoją tożsamość, o przetrwanie z Bogiem w sercu i z Bogiem na ustach.”

Uroczystości odpustowe ku czci MBL rozpoczęły się wczoraj pierwszymi nieszporami. Drugim nieszporom, które zakończą dzisiejsze uroczystości, będzie przewodniczył pasterz diecezji włocławskiej bp Wiesław Alojzy Mering. W nabożeństwie weźmie także udział abp Jaume Pujol z hiszpańskiej Tarragony, który w tych dniach przebywa w diecezji włocławskiej z wizytą duszpasterską.

Licheń Stary, 02 lipca 2012 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 września 2020
Środa
Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet