Matka Boża Bolesna
Główka47 krzyż
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Warsztaty instruktorów CrMS oraz konsultantów medycznych NaProTechnology.


Z Warszawy, Szczecina, Tarnowa, Lublina, Ustronia, Krakowa, Białegostoku czy Wrocławia przyjechali uczestnicy trwających w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym (16-18.11) warsztatów dla instruktorów CrMS oraz konsultantów medycznych NaProTECHNOLOGY. wśród nich także lekarze na co dzień zajmujący się tematyką naturalnego planowania rodziny przy użyciu narzędzi i metod proponowanych przez Creighton Model, na którym bazuje NaProTechnologia.

Licheńskie warsztaty to propozycja doskonalenia zawodowego dla instruktorów CrMS (Creighton Model System) oraz konsultantów medycznych NaProTECHNOLOGY:
„Te warsztaty mają służyć doskonaleniu zawodowemu oraz wymianie doświadczeń. Jest to niezwykle istotny element kształtowania pewnej integralności środowiska, jak i podnoszenia kwalifikacji zawodowych instruktorów i lekarzy. Wzajemna wymiana informacji pozwoli na lepsze wykorzystanie  zasobów personalnych, a także pozwoli stworzyć ramy dla zintegrowanego systemu pomocy ludziom doświadczającym kłopotów z płodnością w zakresie całego kraju.” – powiedział ks. Piotr Kieniewicz, marian, v-ce dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie Osobom Uzależnionym (LCPRiOU).

W warsztatach biorą udział zarówno stażyści, jak i osoby po zakończeniu certyfikacji. Jedną z takich osób jest pani Agnieszka Juszczyk z Tarnowa. Jak wyjaśniła, Creighton Model, na którym opiera się NaProTechnologia, to doskonałe narzędzie diagnostyczne:
"Jest to wystandaryzowana metoda obserwacji według Bilingsów, tzn. jest to jedna z naturalnych metod rozpoznawania płodności polegająca na obserwowaniu różnych biologicznych markerów płodności, głównie śluzu szyjkowego. Na tej podstawie dowiadujemy się nie tylko o okresach płodności i niepłodności, ale także czerpiemy informacje na temat zaburzeń oraz jakie mogą być źródła tych zaburzeń, które widzimy w cyklach.”  

Dla dra Piotra Klimasa, ginekologa specjalizującego się w leczeniu niepłodności, na co dzień pracującego w Szpitalu Ginekologiczno–Położniczym św. Rodziny w Warszawie, takie spotkania są niezwykle ważne zarówno pod kątem szkoleniowym, jak i dla integracji bądź co bądź niezbyt jeszcze licznego środowiska NaProTecchnology w Polsce:
„To szkolenie ma kilka funkcji: ma na celu podnoszenie własnych umiejętności, rozwiązywanie problemów i dzielenie się własnym doświadczeniem, jak i zdobywanie wiedzy, jak radzić sobie z różnymi problemami , jak odpowiadać na pewne pytania, jak postępować w pewnych sytuacjach. To jest bardzo ważne, ponieważ ta praca przynosi dobre efekty, nie mniej jest to też praca wymagająca i trudna.”  

W programie przewidziane są zarówno spotkania poszczególnych grup (konsultantów i instruktorów), jak i analizy wybranych przypadków (case studies), wykłady i dyskusje z zakresu etyki zawodowej, oraz dyskusje nad dalszymi formami współpracy i doskonalenia zawodowego.

Oprócz zajęć warsztatowych uczestnicy spotkania mają czas na wspólną oraz indywidualną modlitwę. Mogą także zwiedzić licheńskie sanktuarium spacerując urokliwymi alejkami spowitymi jesienną aurą.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, w ramach którego od 2010 roku funkcjonuje NaProTechnologia - Poradnia Wsparcia Płodności oraz FertilityCare Centers of Poland, organizację zrzeszającą instruktorów CrMS.

CrMS, czyli The Creighton Model FertilityCareTM System, jest naturalnym, standaryzowanym sposobem rozpoznawania płodności. Standaryzacja daje pewność, że prowadzone obserwacje są dokładne i rzetelne. The Creighton Model FertilityCare™ System może być używany zarówno przy staraniach o dziecko, jak i w celu odłożenia poczęcia. W systemie tym płodność traktowana jest jako wyraz zdrowia, a nie jak choroba czy inna dolegliwość. Tak więc CrMS jest podstawowym narzędziem diagnostycznym NaProTECHNOLOGII, z powodzeniem wykorzystywanym także do monitorowania i podtrzymywania zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego kobiety.

Licheń Stary, 17 listopada 2012 r.   

Piotr Klimas, ginekolog

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


8 lipca 2020
Środa
Zawsze szukajcie Bożego oblicza

40. Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia (7 - 16 lipca) - odwołana

14. Rowerowa Pielgrzymka ze Słońska - odwołana

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)
 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających z błogosławieństwem
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet