Matka Boża Bolesna
3
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Członkowie Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zakończyli dziś (23-go marca) rekolekcje wielkopostne w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Motywem przewodnim trzydniowego spotkania w Licheniu było nauczanie oraz postać Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego.
 
Na rekolekcje przygotowujące do odpowiedniego przeżycia świąt Wielkanocnych do Lichenia przyjechało 56 członków Rady Głównej „Civitas Christiana” z wszystkich 17 okręgów działających w Polsce, na czele z przewodniczącym Ziemowitem Gawskim. Jak wyjaśnił rok 2013 będzie niezwykły dla stowarzyszenia, gdyż już w maju przyjmie ono za patrona kard. Stefana Wyszyńskiego, a wybór licheńskiego sanktuarium jako miejsca przeżywania rekolekcji poprzedzających to wydarzenie nie był przypadkowy, gdyż Prymas Tysiąclecia był związany zarówno z samym licheńskim sanktuarium, jaki i diecezją włocławską, na terenie której się znajduje:
„Stefan Wyszyński był kapłanem diecezji włocławskiej. Tu, w Licheniu, był jako kleryk. Był związany z tym miejscem także poprzez świadectwo, jakie dał, o cudach i łaskach, które przeczytał w kronikach, kiedy jako kleryk tu pracował, a które zaginęły w czasie wojny.”
 
Przez wzgląd na osobę Prymasa Wyszyńskiego rekolektanci swoje spotkanie rozpoczęli (21-go marca) poprzez złożenie kwiatów oraz krótką modlitwę przy pomniku go upamiętniającym, który znajduje się w starej części licheńskiego sanktuarium, w pobliżu kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie uczestnicy rekolekcji udali się do apartamentów papieskich, aby zobaczyć pokoje, w których mieszkał . Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Lichenia w 1999 roku.
 
W związku z nadaniem stowarzyszeniu imienia kard. Wyszyńskiego jego członkowie pragną duchowo przygotować do tego wydarzenia:
„Przygotowujemy się do tego w swoistej nowennie poprzez osiem regionalnych spotkań. Odbyło się już siedem, jeszcze jedno przed nami a dziewiąte będzie na Jasnej Górze w czasie naszej dorocznej pielgrzymki w maju, w rocznicę śmierci kard. Wyszyńskiego”- dodał Ziemowit Gawski.
 
Rozważania na czas rekolekcji przygotował i przedstawił ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, asystent stowarzyszenia, będący znakomitym znawcą nauczania kard. Wyszyńskiego.
 
Podczas licheńskich rekolekcji uczestnicy, oprócz wymiaru stricte duchowego, spotkali się z siostrami anuncjatkami posługującymi w kościele w pobliskim Grąblinie. Wzięli także udział w Drodze Krzyżowej zakończonej Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz zatrzymali się na chwilę modlitwy w Kaplicy 108 Męczenników, która znajduje się w dolnej części licheńskiej bazyliki.
 
Na zakończenie rekolekcji udali się do Włocławka, gdzie wzięli udział we Mszy św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji, bpa Wiesława Meringa.  
 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest ogólnopolską organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie realizuje swój program służby człowiekowi w jego naturalnych warunkach społecznych, przede wszystkim: w społeczności rodzinnej, narodowej i obywatelskiej. Kreuje także różne formy aktywności obywatelskiej urzeczywistniając zasady: dobra wspólnego, pomocniczości, solidarności i sprawiedliwości, dbając jednocześnie o umacnianie patriotyzmu i kultury ojczystej. Słowa „Civitas Christiana” oznaczają "społeczność chrześcijańską", czyli społeczność zorganizowaną w imię Boże. Dotyczy ona trzech podmiotów życia publicznego: człowieka jako obywatela, wspólnoty ludzkiej czyli społeczeństwa i narodu oraz państwa. Stowarzyszenie posiada swoje oddziały na terenie całego kraju: w Poznaniu, Białymstoku, Gdańsku, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Szczecinie.
Rekolekcje Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” trwały od czwartku, 21-go, do soboty, 23-go marca.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 września 2020
Środa
Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet