Matka Boża Bolesna
g
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Wielki Piątek Męki Pańskiej

W Wielki Piątek, zgodnie ze starą tradycją, nie będą sprawowane Msze Święte. Będziemy słuchać opisu Męki Pańskiej z Ewangelii według św. Jana, adorować krzyż i w szczególnym skupieniu i milczeniu rozważać fakt, że Jezus zbawił wszystkich ludzi.

Centralnym momentem Wielkiego Piątku będzie Liturgia Męki Pańskiej. W czasie liturgii używane będą szaty koloru czerwonego, co ma podkreślić męczeńską śmierć Chrystusa. Na początku liturgii, celebransi z ministrantami wyjdą do ołtarza w ciszy. Nie usłyszymy żadnych dzwonków, instrumentów ani śpiewów. Po dojściu do zupełnie obnażonego ołtarza, prezbiter upadnie przed nim na twarz, a wszyscy wierni uklękną.


W czasie liturgii słowa będziemy słuchać IV Pieśni Sługi Jahwe z Księgi Proroka Izajasza zawierającej zapowiedź Męki Jezusa (Iz 52, 13 - 53, 12 ), fragmentu Listu do Hebrajczyków (Hbr 4, 14-16; 5, 7-9) i czytanej w formie dialogu Ewangelii według św. Jana (J 18, 1 - 19, 42). W czasie czytania Ewangelii, po słowach: „i skłoniwszy głowę wyzionął ducha”, dla podkreślenia wielkości dzieła Chrystusa i ukazania czci i szacunku dla miłości Boga objawionej na krzyżu wszyscy uklękną i będą modlić się przez chwilę w milczeniu.

Tego dnia, w modlitwie wiernych, Kościół zanosić będzie prośby za wszystkich ludzi – o jedność wszystkich chrześcijan, za Żydów i niewierzących. Po modlitwie powszechnej, nastąpi Adoracja Krzyża. W jej czasie celebrans będzie ukazywał wiernym odsłonięty krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”. Wierni będą przyklękać i odpowiadać „Pójdźmy z pokłonem”. Następnie będziemy mogli podejść do krzyża i adorować go oraz oddać cześć przez pocałunek.

Po ustawieniu krzyża przy ołtarzu, a przy nim zapalonych świec, wiernym zostanie udzielona Komunia Święta. Później, Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do tzw. grobu. Obrzęd ten w Polsce istnieje od XIII wieku. To przeniesienie ma nam przypominać zdjęcie Jezusa z krzyża i pogrzebanie. Aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, będzie tam trwała adoracja Najświętszego Sakramentu umieszczonego w monstrancji przykrytej białym welonem.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w tym dniu wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14 rok, a post, czyli trzy posiłki w ciągu dnia (w tym jeden do syta) wszystkich między 18 a 60 rokiem życia.

Program posługi w Sanktuarium:
7.00 Liturgia Godzin (bazylika dolna, kaplica Trójcy Świętej)
7.00-16.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu (bazylika dolna; kaplica Trójcy Świętej)
9.00-17.45 Spowiedź (bazylika górna, nawa główna)
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego - I dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia (bazylika dolna, kaplica Trójcy Świętej)
15.30 Różaniec (bazylika dolna, kaplica Trójcy Świętej)
17.00 Droga Krzyżowa (bazylika górna, nawa główna)
17.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej (kościół Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie)
18.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej (bazylika górna, nawa główna, po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego w kościele Matki Bożej Częstochowskiej i adoracja do godz. 22.00.

 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 września 2020
Środa
Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet