Matka Boża Bolesna
Główka6 Bazylika nocą wigilijną ;)
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Mówią ludzie roku 1863
Wystawa w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Czym było powstanie styczniowe? Wiele osób nie zna odpowiedzi na to pytanie. Pomoże odnaleźć wystawa muzealna „Mówią ludzie roku 1863”. Zbiór pamiątek z tego okresu będzie można oglądać od 3 maja w Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym.

Ani suche fakty, ani hasła wyciągnięte wprost z encyklopedii nie pomogą lepiej zrozumieć zrywu narodowego 1863 roku, niż żywe słowa osób, które tego doświadczyły. Listy, pamiętniki, wspomnienia, zeznania, oficjalne dokumenty – to wszystko składa się na złożony, symboliczny obraz tego, czym dla trzynaściorga bohaterów wystawy była wolność. Pomimo upływu czasu, pytanie o znaczenie pojęcia wolność pozostaje aktualne dla kolejnych pokoleń. Czy potrafimy powiedzieć czym dla Nas jest wolność?

Dla bohaterów wystawy powstanie było wydarzeniem tak dramatycznym, że odcisnęło piętno na ich życiu oraz na losach bliskich im osób. Dotknęło ono wszystkich Polaków bez względu na pochodzenie, wiek, wyznanie. Zwiedzający muzeum spotkają na wystawie nie tylko postaci generałów, dyktatorów, których nazwiska przekazywane nam na lekcjach historii, będą mieli  okazję zajrzeć w zakamarki dusz zwykłych osób z 1863 roku, Dla nich powstanie styczniowe oznaczało walkęwalkę o siebie, rodzinę, wolność.

W swojej pierwszej warstwie, wystawa prezentuje burzliwe losy ludzi 1863 z perspektywy  ich osobistych wspomnień.  Wśród nich pojawia się m.in. dwudziestodwuletnia dziewczyna, która w prowadzonym przez siebie dzienniku zapisywała sceny z powstania, na przemian z opisami swojej pierwszej miłości; ziemianin skazany na Sybir, przez dziesięć lat korespondujący ze swoją córką; znana z redagowania miesięcznika „Bluszcz” archiwariuszka Rządu Narodowego; czy też powstaniec, który podczas pieszej wędrówki na Sybir rysował wsie i miasteczka, przez które przechodził.

Z zachowanych listów, dzienników, zapisanych wspomnień i oficjalnych dokumentów zostało nagranych trzynaście ścieżek dźwiękowych. Zwiedzający wystawę będzie mógł nie tylko zobaczyć, czy też spotkać tutaj tych niezwykłych bohaterów 1863 roku, ale także usłyszeć ich słowa. Pozwoli to jeszcze lepiej przywołać i ożywić emocje tamtych dni. Do nagrań swoich głosów użyczyły osoby nam współczesne, w różnym wieku, z różnym wykształceniem i bagażem doświadczeń tworząc symboliczny łącznik pomiędzy pokoleniami.

Druga warstwa wystawy ma charakter narracji faktograficzno-chronologicznej, zbudowanej w oparciu o zbiór dokumentów prezentujących najważniejsze wydarzenia poprzedzające wybuch powstania, dokumentujące jego przebieg oraz uświadamiające tragiczne skutki represji popowstaniowych. Dla wielu osób będzie to spotkanie pełne wzruszenia, podczas którego tragiczne losy ludzi 1863 oraz ich ofiara złożona za wolność ojczyzny nie będzie tylko fragmentem odległej, zapomnianej przeszłości.

Zbiór materiałów historycznych związanych z powstaniem styczniowym prezentowany na wystawie pochodzi w całości z kolekcji Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym. Kolekcja ta już przed II wojna światową był uznawana za jedną z trzech najcenniejszych w Polsce. Ze względu na jej wielkość oraz bogactwo zgromadzonych materiałów wystawa „Mówią ludzie 1863 roku” prezentuje tylko część kolekcji. Mamy nadzieję, że zaprezentowany obraz powstania przemówi silnie do emocji widzów zarówno tych, dla których powstanie to przebrzmiała historii, jak i do tych którzy wciąż pielęgnują pamięć o bohaterach i wydarzeniach 1863 roku. Wystawa daje także możliwość realizacji lekcji muzealnych dostosowanych do programu edukacyjnego szkół wszystkich poziomów.
Wystawie towarzyszyć będzie specjalnie przygotowany katalog składający się z wybranych dokumentów z okresu powstania oraz płyta CD z nagranymi dźwiękami dotyczącymi trzynaściorga bohaterów wystawy.  

wtorek – piątek
10.00 – 16.00
sobota 10.00 – 18.00
niedziela 8.00 – 16.00
więcej informacji: www.lichen.pl w panelu Muzeum

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


19 września
Czwartek
 
Wspomnienie dowolne św. Januarego,
biskupa i męczennika
 
PROGRAM POSŁUGI
 
Bazylika
Msze święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
Nabożeństwa
kościół górny  nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 – 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
Jutrznia: 6.40
Nabożeństwo ku czci 
św.o. Stanisława Papczyńskiego: 17.30

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza święta
7.30
 
Imieniny obchodzą:
Konstancja, January
 
Okres liturgiczny: zwykły
IV tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: C, I
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: 1 Tm 4,12-16  
Psalm responsoryjny: Ps 111  
Ewangelia: Łk 7,36-50
realizacja LM Internet  LM Internet