Matka Boża Bolesna
Główka42 procesja
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Rekolekcje wielkopostne

O. Jacek Dubel CSsR, redemptorysta z Krakowa, będzie głosił kazania podczas rekolekcji wielkopostnych, które w parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym rozpoczną się w najbliższą niedzielę, 26.03.

„Mam głęboką nadzieję, że słowo głoszone przez księdza rekolekcjonistę trafi do naszych serc by następnie wydać obfity plon” – powiedział ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz licheńskiej parafii.

Nauki w trakcie rekolekcji będą głoszone wyłącznie w kościele parafialnym. W niedzielę ksiądz proboszcz zaprasza do wspólnej modlitwy w trakcie Mszy św. o godz. 8.30, 10.30 i 17.00. W pozostałe rekolekcyjne dni (od poniedziałku do środy włącznie) nabożeństwa z naukami rozpoczną się o godz.:  
- 7.00, 8.30, 17.00   – nauki dla dorosłych
- 15.30                       – nauka dla dzieci
- 19.00                       – nauka dla młodzieży i studentów.

Wierni, którzy pragną należycie przygotować się do przeżywania Świąt Wielkanocnych, we wtorek oraz w środę, pół godziny przed każdym nabożeństwem, będą mogli skorzystać z sakramentu pokuty.

O. Jacek Dubel CSsR zajmuje się kwestiami Nowej Ewangelizacji. Kapłan przez wiele lat pracował w diecezji toruńskiej jako misjonarz ludowy i duszpasterz. Stał także u początków Szkoły Nowej Ewangelizacji „Wspólnota Pieśń Nowa” i przez prawie 20 lat był jej pasterzem i dyrektorem. Obecnie posługuje w krakowskim klasztorze ojców redemptorystów na Podgórzu. Z ramienia swojego zgromadzenia zakonnego był odpowiedzialny za organizację pobytu młodzieży w Krakowie w ramach ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży.

Licheń Stary, 21 marca 2017 r.   

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


20 lutego 2020
Czwartek
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
6.40 Jutrznia
17.30 Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: zwykły
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: zielony
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Jk 2, 1-9
Psalm responsoryjny: Ps 34
Ewangelia: Mk 8, 27-33
realizacja LM Internet  LM Internet