Matka Boża Bolesna
Clipboard02
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym
rozdano 50 biało-czerwonych flag. 
 
W tym roku liczba flag odnosiła się do przypadającej 15 sierpnia 50. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej koroną papieską. Flagi zostały poświęcone przez wicekustosza ks. Sławomira Homoncika MIC, podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice o godzinie 12.00. 
 
W trakcie kazania kaznodzieja zwrócił uwagę, że w trudnych chwilach Polacy zwracali się do Maryi błagając Ją o wstawiennictwo i pomoc, składając jednocześnie wiele obietnic, z których nie wszystkie zostały wypełniane. Mówiąc o misji Maryi ukazał Ją jako Matkę, która jest wierna swemu powołaniu. Nawiązując do objawień Matki Bożej Licheńskiej podkreślił, że Maryja uczyniła  to jako królowa z orłem na piersi i jako matka napominająca swoje dzieci, które oddaliły się od Boga.
 
W Słowie kaznodzieja zachęcił wiernych, aby zaprosili Matkę Bożą do swojego życia i zaapelował, aby byli  wierni Bogu, Ewangelii i krzyżowi na wzór Maryi. 
 
Po Mszy św. poświecone flagi osobiście wręczał wiernym ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium.
 
Jedną z 50 flag otrzymała Ewa Monastyrska z województwa lubelskiego, która powiedziała:
„Uważam ,że powinniśmy jak najczęściej pokazywać, jakim narodem jesteśmy. Powinniśmy dbać o nasz patriotyzm. A tę flagę, którą dziś otrzymałam w Licheniu, z pewnością będę wywieszać przed swoim domem w święta i w ten sposób uczyć patriotyzmu swoje dziecko”. 

Licheń Stary, 03.05.2017r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


11 grudnia 2019
Środa
Chwal i błogosław, duszo moja, Pana

Wspomnienie dowolne św. Damazego I, papieża

350. Rocznica powstania Zgromadzenia Księży Marianów - w roku 1670 złożenie Oblatio  przez św. Stanisława Papczyńskiego dało początek Zgromadzeniu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
18.00 w intencji chorych i umierających z błogosławieństwem chorych
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
15.30 Msza św. roratnia dla dzieci

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: fioletowy
Rok liturgiczny: A, II
 
CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Iz 40, 25 - 31
Psalm responsoryjny: Ps 103, 1-4. 8. 10
Ewangelia: Mt 11, 28 - 30
realizacja LM Internet  LM Internet