Matka Boża Bolesna
front
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Dzień babci i dziadka w Licheniu

Za babcie i dziadków modlili się wszyscy zgromadzeni 20 stycznia podczas południowej Mszy Św. w licheńskiej bazylice, sprawowanej przez ks. dr. Janusza Kumalę MIC, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. – Babcie i dziadkowie zawsze powinni być otaczani szacunkiem, pamięcią i miłością, są skarbem społeczeństwa – mówił ks. kustosz. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Licheniu złożyły dziadkom życzenia, zostali oni również obdarowani różańcami oraz wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej. W Eucharystii uczestniczył m.in. Stanisław Bielik, starosta koniński wraz z żoną.

W homilii wygłoszonej w czasie południowej sumy, ksiądz kustosz zwrócił uwagę, jak wielką rolę odegrali nasi dziadkowie i babcie w tworzeniu, odkrywaniu i rozwijaniu licheńskiego sanktuarium, jako miejsca świętego. – Trzeba zauważyć, że osoby starsze, które przeszły już wiele na drodze życia mają szczególne wyczucie świętości. Pierwszym miejscem, o którym babcie i dziadkowie nam przypominają jest dom, który stworzyli i sprawiają, że jest przyjazny dla każdego, kto przychodzi. Wiedzą też, że czas, który Bóg im daje, mają wykorzystać na to, co  najważniejsze – na spotkanie z Bogiem – mówił ksiądz kustosz, zaznaczając, że to dla młodych pierwsza lekcja, którą dziadkowie dają poprzez przykład swojego życia – m.in. uczestnictwo we Mszach Św.

Odnosząc się do historii sanktuarium, marianin zauważył, że większość z nas, mieszkańców ziemi konińskiej, jako dzieci była w Licheniu przyprowadzona przez rodziców czy dziadków. Jedno ze świadectw z końca XIX wieku mówi, że w odpust, 15 sierpnia w sanktuarium zgromadziło się ponad 20 tysięcy pielgrzymów. To przeszłość, która mówi o pokoleniu naszych dziadków. – Mam nadzieję, że wielu słyszy mnie teraz za pośrednictwem Internetu. Niektórzy z pokolenia, które budowało tę świątynię, nie mogą tu już przybyć, o czym świadczą listy czy telefony, a to właśnie pokolenie przekazuje nam całe sanktuarium. Pielgrzymowali tu przez długie lata, rozwijali to miejsce i je ożywiali. My mamy przejąć to dziedzictwo – zauważył kaznodzieja, ciesząc się, że do licheńskiego sanktuarium pielgrzymują wielopokoleniowe rodziny. – Zadaniem dziadków jest przekazywanie wnukom wiary, nadziei i pamięci. Młode pokolenie łatwo zapomina i traci więzi z dalszymi krewnymi. Dziadkowie są pamięcią w rodzinie, ale co ważniejsze – przekazują wiarę, Boga.

Ks. Kumala z wdzięcznością zwrócił się do obecnych na Eucharystii babć i dziadków: – Jesteście skarbem dla społeczeństwa, pogotowiem opiekuńczym – zawsze do dyspozycji, gotowi, aby pomóc – mówił. Prosił też młodych o okazywanie szacunku i troski starszemu pokoleniu, przypomniał, że zawsze powinno być otaczane pamięcią i miłością.– Dziadkowie zawsze są potrzebni, nawet jeśli już nie mają sił, by wykonywać podstawowe czynności. Kto przybliża się do Pana Boga, ten przybliża się do drugiego człowieka. Boli nas brak jedności, szacunku w Polsce, wzajemne oskarżenia, sytuacja, która nie jest znakiem naszej wspólnoty narodowej. Jaka może być odpowiedź? Przybliżanie się do Pana Boga, poprzez Matkę Najświętszą. Tak, jak Maryja w Kanie Galilejskiej, dziadkowie przychodzą do Jezusa i proszą za swoich wnuków, a Bóg dokonuje cudu, ratuje nasze życie i życie tych, za których się modlimy – stwierdził marianin, odnosząc się do odczytanej tego dnia Ewangelii. – Pamiętajmy o darze w postaci naszych bliskich i uczyńmy rachunek sumienia: Czy rzeczywiście, w naszej codzienności potrafimy ich szanować, kochać i mieć dla nich czas? Zachęcam, byśmy mieli czas dla siebie nawzajem, bo to jest najpiękniejszym znakiem naszej miłości dla drugiego człowieka, który na nas czeka. Proszę, abyście spróbowali również zauważyć tych, którzy mieszkają samotnie, byście ich odwiedzili, powiedzieli im o waszej miłości i przekazali pozdrowienia, życzenia z naszego licheńskiego sanktuarium – podsumował homilię ks. Janusz Kumala.

Przed błogosławieństwem ksiądz kustosz pobłogosławił podarowane dziadkom różańce, które miały przypominać i zachęcać do modlitwy za nas samych i naszych bliskich, a dzieci ze Szkoły Podstawowej złożyły babciom oraz dziadkom serdeczne życzenia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.

Licheń Stary, 20.01.2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


23 września 2020
Środa
Słowo Twe, Panie, oświeca mą drogę

 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających.
Po Mszy św. błogosławieństwo dla chorych
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet