Matka Boża Bolesna
Główka30 prezbiterzy i wierni
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Ogólnopolska Pielgrzymka Sybiraków

W przypadające dziś święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wieczystego Kapłana, do licheńskiego sanktuarium przybyli sybiracy, aby u stóp Matki Bożej Licheńskiej dziękować za powrót do Ojczyzny po latach tułaczki na dalekich kresach wschodnich (13.06). 
 
Pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęła się od spotkania przy pomniku znajdującym się na placu przed licheńską bazyliką. Przybyłych na uroczystości powitał ks. Zdzisław Banaś, krajowy duszpasterz sybiraków. W trakcie spotkania nie zabrakło wspomnień osób, które przeżyły trudny czas na „nieludzkiej ziemi”. Zgromadzeni w Licheniu sybiracy oraz ich rodziny oddali hołd tym, którym do Polski nie dane było powrócić. Przy pomniku odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego oraz Marsz Sybiraków. Przedstawiciele poszczególnych okręgów złożyli także kwiaty pod pomnikiem. Następnie pielgrzymi udali się do świątyni podążając za pocztami sztandarowymi. 
 
O godz. 12.00 uczestnicy pielgrzymki zgromadzili się w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej by wspólnie modlić się podczas południowej Eucharystii sprawowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. W słowie powitania ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium, powiedział: - „Matka Boża towarzyszyła wam w waszych trudach w powrocie do wolnej Polski. Módlmy się, aby napełniła was pokojem Jezusa Chrystusa i abyście byli świadkami w całej Ojczynie i na całym świecie”.  
Homilię ks. Zdzisław Banaś rozpoczął od przytoczenia słów św. Jana Pawła II, które papież-Polak wypowiedział 40 lat temu, 2 czerwca 1979 roku, w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój, i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi”. Zdaniem kapłana, te słowa św. Jana Pawła II są dla nas zachętą i zarazem wezwaniem do tego, abyśmy troszczyli się o oblicze naszego polskiego narodu.   
 
W dalszej części słowa homileta wskazał na dwa, atakowane dziś, fundamenty życia: Kościół i rodzinę. Jego zdaniem, jedynym ratunkiem jest dla nas przekazywanie tych wartości, które rodzice przekazywali swoim dzieciom na sybirze – czyli wiarę, miłość do Boga i do Ojcowizny. 
 
Nawiązując do licheńskiego sanktuarium, ks. Banaś powiedział, iż tutaj Matka Boża przypomina, że Bóg ma być na pierwszym miejscu i  tak właśnie powinniśmy traktować więzi z Ojczyzną. – „Zadaniem matki jest przekazanie dziecku Boga. Jeśli nie da ona swojemu dziecku Boga, nie daje mu nic. To potrzeba przekazywać młodym pokoleniem, aby to co dobre i piękne w naszym narodzie przetrwało” – zakończył homilię ks. Banaś. 
 
Od 10 lutego 1940 r. do czerwca 1941 r. władze ZSRR zorganizowały cztery wywózki polskich obywateli z Kresów na Wschód. Według Związku Sybiraków, wywiezionych zostało ok. 1,3 - 1,5 mln Polaków, z których zginął co trzeci.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


14 grudnia 2019
Sobota
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

I Nieszpory III Niedzieli Adwentu

Rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
7.30 Msza św. roratnia
18.00 w intencji małżeństwa i rodziny
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
12.00 Msza św. w intencji zmarłych w licheńskim hospicjum

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Syr 48, 1-4. 9-11
Psalm responsoryjny: Ps 80, 2. 3. 15-16. 18-19
Ewangelia: Mt 17, 10-13
realizacja LM Internet  LM Internet