Matka Boża Bolesna
10
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Oaza chorych w Licheniu

W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej trwa oaza chorych, podczas której centralną Eucharystię 26 czerwca sprawował ks. bp Wiesław Mering.

Tegoroczna oaza chorych łączy dwie grupy – konińską i włocławską, liczy aż 240 osób. Jak mówią wolontariusze i podopieczni, to bardzo szczęśliwy czas codziennych Eucharystii, świadectw życia i dobrej zabawy!

Centralnej Mszy Św. przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, którego powitał ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiego domu zgromadzenia marianów. Homilię natomiast wygłosił ks. prał. dr Janusz Bartczak, dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej, w której zwrócił uwagę na piękno oazowej wspólnoty. Jednak, jak podkreślił, każda wspólnota potrzebuje nawrócenia i otwarcia na Boga. – Za chwilę wyjdziemy z Kościoła, żeby jeszcze bardziej kochać ludzi. To sens każdej liturgii. Jeśli nie otworzę się na miłosierdzie Chrystusa, nie przekażę go na zewnątrz – mówił ks. Bartczak, prosząc o wspólnotę modlitwy z diecezjalną Caritas.

Ksiądz biskup Mering zaznaczył natomiast, że ważną formą modlitwy jest cierpienie i ból. – Cierpienie jest najpiękniejszym hołdem, jaki człowiek może złożyć Panu Bogu – mówił do chorych i wolontariuszy z szacunkiem i wdzięcznością. – Czy te 10 dni pracy z ludźmi dotkniętymi cierpieniem nie jest najważniejszym okresem w całorocznym duszpasterstwie w diecezji włocławskiej? – pytał. Pasterz diecezji dziękował też księżom Fabisiakowi i Zającowi za ich łagodność wobec chorych. – Ogromnie cieszę się owocami, które mogę tu co roku obserwować – dodał.

Oaza chorych w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbywa się nieprzerwanie od połowy lat 80., na którą przyjeżdżają osoby niepełnosprawne z diecezji włocławskiej. Dla podopiecznych to jedna z niewielu odskoczni od samotnego życia. – Jestem ogromnie szczęśliwa, że mogę tu być. Moim marzeniem było, żeby duchowo przeżyć te spotkania, u Matki Bożej Licheńskiej, spotkać się z młodzieżą, która daje tyle radości – mówi pani Urszula z Konina.
 
Licheń Stary, 28 czerwca 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


14 grudnia 2019
Sobota
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

I Nieszpory III Niedzieli Adwentu

Rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 12.00, 18.00
7.30 Msza św. roratnia
18.00 w intencji małżeństwa i rodziny
Nabożeństwa
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
7.00 Msza św. roratnia
12.00 Msza św. w intencji zmarłych w licheńskim hospicjum

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

Okres liturgiczny: II tydzień Adwentu
II tydzień psałterza
Kolor szat liturgicznych: biały
Rok liturgiczny: A, II

CZYTANIA Z DNIA
Pierwsze czytanie: Syr 48, 1-4. 9-11
Psalm responsoryjny: Ps 80, 2. 3. 15-16. 18-19
Ewangelia: Mt 17, 10-13
realizacja LM Internet  LM Internet