Matka Boża Bolesna
basilica
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Oaza chorych w Licheniu

W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej trwa oaza chorych, podczas której centralną Eucharystię 26 czerwca sprawował ks. bp Wiesław Mering.

Tegoroczna oaza chorych łączy dwie grupy – konińską i włocławską, liczy aż 240 osób. Jak mówią wolontariusze i podopieczni, to bardzo szczęśliwy czas codziennych Eucharystii, świadectw życia i dobrej zabawy!

Centralnej Mszy Św. przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, którego powitał ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiego domu zgromadzenia marianów. Homilię natomiast wygłosił ks. prał. dr Janusz Bartczak, dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej, w której zwrócił uwagę na piękno oazowej wspólnoty. Jednak, jak podkreślił, każda wspólnota potrzebuje nawrócenia i otwarcia na Boga. – Za chwilę wyjdziemy z Kościoła, żeby jeszcze bardziej kochać ludzi. To sens każdej liturgii. Jeśli nie otworzę się na miłosierdzie Chrystusa, nie przekażę go na zewnątrz – mówił ks. Bartczak, prosząc o wspólnotę modlitwy z diecezjalną Caritas.

Ksiądz biskup Mering zaznaczył natomiast, że ważną formą modlitwy jest cierpienie i ból. – Cierpienie jest najpiękniejszym hołdem, jaki człowiek może złożyć Panu Bogu – mówił do chorych i wolontariuszy z szacunkiem i wdzięcznością. – Czy te 10 dni pracy z ludźmi dotkniętymi cierpieniem nie jest najważniejszym okresem w całorocznym duszpasterstwie w diecezji włocławskiej? – pytał. Pasterz diecezji dziękował też księżom Fabisiakowi i Zającowi za ich łagodność wobec chorych. – Ogromnie cieszę się owocami, które mogę tu co roku obserwować – dodał.

Oaza chorych w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbywa się nieprzerwanie od połowy lat 80., na którą przyjeżdżają osoby niepełnosprawne z diecezji włocławskiej. Dla podopiecznych to jedna z niewielu odskoczni od samotnego życia. – Jestem ogromnie szczęśliwa, że mogę tu być. Moim marzeniem było, żeby duchowo przeżyć te spotkania, u Matki Bożej Licheńskiej, spotkać się z młodzieżą, która daje tyle radości – mówi pani Urszula z Konina.
 
Licheń Stary, 28 czerwca 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


8 lipca 2020
Środa
Zawsze szukajcie Bożego oblicza

40. Mariańska Piesza Pielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia (7 - 16 lipca) - odwołana

14. Rowerowa Pielgrzymka ze Słońska - odwołana

II Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy (5 lipca-30 sierpnia)
 

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji chorych i umierających z błogosławieństwem
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet