Matka Boża Bolesna
Główka54 bazylika uprawy
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Dzień modlitw o pokój na Ukrainie 

Księża, klerycy oraz goście z Ukrainy modlili się 24 sierpnia z pielgrzymami w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej o pokój na Ukrainie i pojednanie polsko-ukraińskie oraz wysłuchali koncertu organowego.
 
Modlitwy rozpoczęły się o godz. 11 Różańcem pokoju, który poprowadził ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium. – Ciebie, Pani Licheńska prosimy, aby Twoje Niepokalane Serce zatriumfowało, a pokój stał się udziałem wszystkich narodów – modlił się marianin.
W południe rozpoczęła się uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. Janusza Kumali MIC, kustosza sanktuarium w Licheniu. Celebrans powitał księży: ks. Sergiusza Jakubowskiego MIC z Czerniowiec, ks. Mikołaja Bieliczewa MIC z Charkowa oraz kleryków Ewhena Gabrowa z miasta Chmielnicki, kleryka Wyższego Seminarium Duchownego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP i Krzysztofa Kaczmarka z Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Winnicy na Ukrainie. Podziękował również za udział we wspólnej modlitwie gościom: Irynie Sukhovych, przedstawicielce ambasadora Ukrainy Andrija Deszczyca, która przyjechała z mężem oraz Wiolecie Modelskiej, sekretarz Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodowej „Kołowrotek”.
  „Królowo Polski udziel pokoju dniom naszym” – taki napis widnieje przy Cudownym Obrazie Matki Bożej Licheńskiej. – To miejsce szczególne, by modlić się o pokój, w szerokim znaczeniu, przede wszystkim o pokój w naszych sercach. Dlatego licheńskie sanktuarium jest miejscem nawrócenia i przemiany życia. A drogą do odzyskania pokoju w sercach jest sakrament pokuty i pojednania – mówił w homilii ksiądz kustosz, zauważając długie kolejki do konfesjonałów. Podkreślił też potrzebę modlitwy o pokój w rodzinach i na świecie, dziś szczególnie na Ukrainie – podczas wojny na Ukrainie zginęło od 2014 roku około 13 tysięcy ludzi. – Coraz rzadziej mówimy o wojnie na Ukrainie, wydaje się, jakby jej nie było. Zajmujemy się innymi, często błahymi sprawami – stwierdził marianin. – Jeśli chcemy wprowadzać pokój w świecie, to zawsze zaczynamy od swojego serca i otaczamy modlitwą innych, by otworzyli się na Ducha pokoju i Boga – mówił, przypominając o kluczowej roli przebaczenia za św. Janem Pawłem II. – Wspólna wiara w Jezusa Chrystusa, Boga, który przebaczył i przebacza nam nieustannie, sprawia, że i my umacniamy się duchowo, by móc przebaczać innym, zaczynając od naszych bliskich – stwierdził. – Niech Matka Boża Licheńska prowadzi nas drogą pojednania polsko-ukraińskiego, nie ustawajmy też w wołaniu o pokój na Ukrainie. Niech Ukraińcy odczują naszą solidarność w tych trudnych dla nich czasach. Obyśmy wszyscy podążali drogą pokoju i pojednania – podsumował ks. Kumala.
Bezpośrednio po Mszy Św. we wnętrzu licheńskiej bazyliki zabrzmiały największe w Polsce organy św. Jana Pawła II podczas koncertu Dymitra Morozowa, organisty i głównego dyrygenta Teatru Opery w Charkowie oraz sopranistki Leny Szyrajewy. Artyści wykonali słynne utwory kompozytorów m.in. Fryderyka Chopina, Georga Friedricha Händla i Jana Sebastiana Bacha.
Zwieńczeniem dnia była modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.


Licheń Stary, 24 sierpnia 2019 r.

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


3 sierpnia 2020
Poniedziałek
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich

Pierwszy poniedziałek miesiąca

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
19.00 w intencji Ojczyzny
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet