Matka Boża Bolesna
front
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

Ogłoszenia duszpasterskie
Bazylika Matki Bożej Licheńskiej
V Niedziela Wielkiego Postu, 29 marca 2020 r.

1.  Dzisiaj V Niedziela Wielkiego Postu. Ewangelia ukazuje nam przyjacielską relację Jezusa z Marią, Martą i Łazarzem. Zapytajmy się dzisiaj o naszą przyjaźń z Jezusem. Czy mówię Jezusowi o moich uczuciach? Czy potrafię je wyrażać? Czy wierzę, że Jezus darzy mnie osobistym i głębokim uczuciem miłości? Patrzmy na Jezusa, który wzrusza się, patrząc na ból i łzy szlochających kobiet, pełen smutku udaje się do grobu przyjaciela Łazarza i płacze. Jezus widzi każde nasze cierpienie. Wzrusza się na widok naszego bólu. Płacze, kiedy widzi nasze zagubienie i bezradność. Jezus jest zdolny wyprowadzić nas nawet z najbardziej beznadziejnych sytuacji.
Od dzisiejszej niedzieli zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej.

2.  Przypominamy, że w związku ze stanem epidemii zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, oprócz księży celebrujących i osób posługujących. Oznacza to, że w pierwszej kolejności w Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy św. Uwzględniajmy też zasadę, aby zachowywać właściwą odległość między sobą, czyli przynajmniej półtora metra. Stosowanie się do zaleceń sanitarnych jest wyrazem naszej odpowiedzialności za siebie i za innych.

3. Zachęcamy do korzystania z dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w niedziele, która obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy do uczestniczenia w Mszach świętych oraz innych nabożeństwach, za pośrednictwem mediów. W ten sposób uczestnicząc w Eucharystii można przyjąć Komunię duchową.

4. Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej pozostanie codziennie odsłonięty przez cały dzień. To przy nim błagali o ratunek mieszkańcy ziemi konińskiej w 1852 roku, podczas epidemii w Polsce i w Europie. Błagajmy, aby Bolesna Królowa Polski wyjednała łaskę ustania epidemii koronawirusa i wyprosiła wszystkim siły do wytrwania w tym trudnym czasie.

5. W środę, 1 kwietnia, przypada 364. rocznica ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Przed obrazem Matki Bożej Łaskawej król odczytał tekst ślubowania, w którym oddał w opiekę Matce Najświętszej narody i państwo polsko-litewskie. Wówczas to po raz pierwszy padły słowa: „Maryjo, Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”.

6. W czwartek, 2 kwietnia, wypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Ojciec Święty pielgrzymował do naszego sanktuarium i spotkał się z pielgrzymami 7 czerwca 1999 r. Przez jego wstawiennictwo prośmy Boga o potrzebne dla nas łaski w tym trudnym czasie epidemii.
W tym dniu również Pierwszy czwartek miesiąca, Dzień modlitw w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
2 kwietnia obchodzimy też Światowy Dzień Świadomości o Autyzmie.

7.  Trzeciego kwietnia, Pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające do Najśw. Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz. 12.00.

8.   Czwartego kwietnia, Pierwsza sobota miesiąca. Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.30. Tajemnica Niepokalanego Poczęcia Maryi jest sercem zakonnego charyzmatu księży marianów, opiekunów licheńskiego sanktuarium.
Misterium Męki Pańskiej planowane na 4 kwietnia zostaje przeniesione na wrzesień. Dokładny termin zostanie podany później.

9.    Comiesięczna Nocna piesza pokutna pielgrzymka z Konina do Lichenia z 4 na 5 kwietnia zostaje odwołana. Także nocne czuwanie modlitewne w bazylice. Uczestników nocnej pielgrzymki zapraszamy do duchowej łączności w czasie Mszy św. w niedzielę, 5 kwietnia, o godz. 6.00.

10. Najbliższa niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

11.    Przypominamy o całodziennej transmisji na żywo z naszej Bazyliki. Wejście przez stronę internetową licheńskiego sanktuarium. Zachęcamy do korzystania z tej formy duchowej łączności z naszym Sanktuarium.

12.    Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary na utrzymanie i konserwację naszej Bazyliki oraz szerzenie czci Matki Bożej Licheńskiej. Bóg zapłać za każdy dar serca.

13.    Wszystkim, którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić swoje imieniny, urodziny, jubileusze składamy serdeczne życzenia, zdrowia duszy i ciała oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Licheńskiej na każdy dzień życia.

Ks. Janusz Kumala MIC
Kustosz Sanktuarium


 

Komunikat ks. kustosza sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
14 marca 2020 r.

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od 14 marca b.r. oraz zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami organów państwowych i kościelnych przyjmujemy następujące zasady funkcjonowania licheńskiego sanktuarium:

Zawieszamy pracę kancelarii sanktuarium i Biura Obsługi Pielgrzyma. Wszelkich informacji będzie udzielać służba porządkowa. Informacji można też zasięgnąć mailowo lichen@lichen.pl, albo telefonicznie pod numerem (63) 270 81 63.

Ponieważ została ograniczona liczba uczestników zgromadzeń do 50 osób, dlatego w tej wyjątkowej sytuacji podczas sprawowanych Mszy Świętych i nabożeństw będzie mogło w nich uczestniczyć jednorazowo maksymalnie 50 osób. Przypominamy, że powierzchnia bazyliki górnej to 10 000 metrów kwadratowych. Pozwala to spełnić zalecane wymogi sanitarne.
 
W niedziele, począwszy od 15 marca, Msze Święte będą sprawowane w bazylice górnej o godz. 7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.
 
A także w przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników, czyli 50 osób, dla pozostałych będą odprawiane msze w kaplicach dolnej bazyliki o godz. 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 lub także w innych dodatkowych godzinach. Prosimy o stosowanie się do poleceń służby porządkowej.
 
W dni powszednie godziny Mszy św. w bazylice górnej pozostają bez zmian – 7.30, 12.00, 18.00. W przypadku możliwości przekroczenia liczby 50 uczestników – zostanie zorganizowana dodatkowa msza w innym miejscu.
 
Istniejące warunki w bazylice (także liczba księży) dają możliwość zorganizowania liturgii zgodnie z wymogami sanitarnymi, w odpowiedzi na potrzebę wiernych. Sanktuarium jest miejscem wyjątkowym, dlatego uczynimy wszystko, aby ci, którzy zdecydują się uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, mieli taką możliwość.
 
Spowiedź odbywa się w otwartych konfesjonałach, osłoniętych folią, co zapewnia bezpieczeństwo i pielgrzyma i księdza. 
 
Kilka razy dziennie jest przeprowadzana dezynfekcja wszystkich powierzchni, które potencjalnie mogą dotykać pielgrzymi. Pozostają w mocy wszystkie inne zalecenia służb sanitarnych, które już zostały wdrożone w sanktuarium.
 
Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, koronka do Bożego Miłosierdzia i różaniec (od 14.00 do 16.00) będą odbywać się w nawie głównej bazyliki, co pozwoli spełnić wymogi bezpieczeństwa. Wszystkie nabożeństwa są transmitowane w mediach społecznościowych sanktuarium. Zachęcamy do duchowej łączności.
 
Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Episkopatu Polski, każdego dnia, od dzisiaj, o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – będzie odmawiany w bazylice różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia oraz ustanie epidemii.
 
Wszystkie kaplice na terenie sanktuarium zostają zamknięte (oprócz kościoła parafialnego św. Doroty).

Przypominamy też o dyspensie wydanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego.

Osoby, które z niej korzystają, zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu, także z transmisji z naszego sanktuarium.

Cudowny Obraz Matki Bożej Licheńskiej pozostanie odsłonięty przez cały dzień. To przy nim błagali o ratunek pielgrzymi w 1852 roku, podczas epidemii w Polsce i w Europie. Błagajmy, aby Bolesna Królowa Polski wyjednała łaskę ustania epidemii koronawirusa i wyprosiła wszystkim siły do wytrwania w tym trudnym czasie.

 
 

Ks. Janusz Kumala MIC
Kustosz Sanktuarium

 
 
 

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


31 marca 2020
wtorek
Wysłuchaj, Panie, mojego wołania


PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte

7.30, 12.00, 18.00
Nabożeństwa
kościół górny - nawa główna:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00
Różaniec: 15.30
 
Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Nabożeństwa
17.30 Nieszpory za zmarłych
 
Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30

CZYTANIA Z DNIA:
1C
: Lb 21, 4-9 Ps: Ps 102, 2-3. 16-21
Ew: J 8, 21-30
 

realizacja LM Internet  LM Internet