Matka Boża Bolesna
w
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI


 

Sanktuarium
 

KALENDARZ WYDARZEŃ 2020

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KUSTOSZ SANKTUARIUM ZASTRZEGA SOBIE
MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE WYDARZEŃ

 

Sierpień  
   
1 Spotkanie małżeństw w 50. rocznicę ślubu (Msza św. o 12.00) - ODWOŁANE
  Pierwsza sobota miesiąca
Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny - godz. 7.30
  Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (16.00)
  67. rocznica śmierci sługi Bożego ks. Jana Mendriksa, marianina (1953)
  Dzień modlitw za spowiedników i teologów moralistów
  Wieczór i noc czuwania i uwielbienia z Maryją (od 21.00)
1/2 Nocna piesza pokutna pielgrzymka z Konina do Lichenia
  Czuwanie modlitewne 24.00 – 7.00
2 Ogólnopolski Dzień modlitw w intencji osób żyjących w związkach niesakramentalnych (12.00)
  Niedziela z rodziną w Licheniu (12.00-16.30) - ODWOŁANE
4 Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, Patrona kapłanów
Dzień modlitw w intencji kapłanów
4-5 35. Gdyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
5 Rocznica poświęcenia rzymskiej bazyliki Najświętszej Maryi Panny
  Spotkanie Bazylik Mniejszych - ODWOŁANE
  38. Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Góra
6 Święto Przemienienia Pańskiego
  Pierwszy czwartek miesiąca
Dzień modlitw w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
39. Kaszubska Piesza Pielgrzymka z Helu na Jasną Górę
6-14 Nowenna przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
7 Pierwszy piątek miesiąca
Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa
7-9 Msza święta z Maryją
Eucharystyczne rekolekcje maryjne
8 "Spotkałam Jezusa" Licheński Dzień Kobiet
Wieczór i noc czuwania i uwielbienia z Maryją (od 21.00)
9 Spotkanie rodzin z Jezusem w domu Matki. Msza święta z błogosławieństwem rodzin (godz. 12.00)
Rodzinne zdjęcie na schodach bazyliki
10 Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę
10-13 Ogólnopolskie rekolekcje dla małżeństw i ich dzieci (o. J. Bashobora) ODWOŁANE
14 Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, Prezbitera i Męczennika
  Koncert: Magnificat. Wielbimy Boga z Maryją -
godz. 20.00
15 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
53. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej
  Obchody 100. rocznicy "Cudu nad Wisłą"
Dzień Pamięci o bohaterach bitwy polsko-bolszewickiej
  170. rocznica objawień Matki Bożej w Grąblinie
  Wieczór i noc czuwania i uwielbienia z Maryją (od 21.00)
16 Dzień modlitw w intencji małżeństw bezdzietnych
  Niedziela z rodziną w Licheniu (12.00-16.30) - ODWOŁANE
  Pielgrzymka rowerowa z Izbicy Kujawskiej - ODWOŁANE
17-20 Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej
17-22 Warsztaty posługi charyzmatycznej (o. J. Bashobora) - ODWOŁANE
19 320. rocznica urodzin sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego (1700-1755), marianina
  Dzień modlitw w intencji jego beatyfikacji
20-30 Licheńkie spotkania artystyczne "Zacheusz na sykomorze" - ODWOŁANE
20-23 Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej
21-23 Rekolekcje: Fundament naszej wiary - ODWOŁANE
22 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Dzień modlitw o pokój na Ukrainie i pojednanie polsko-ukraińskie
  10. rocznica poświęcenia kościoła NMP Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie - godz. 12.00
  Wieczór i noc czuwania i uwielbienia z Maryją (od 21.00)
  3. Pielgrzymka Konna z Powiatu Tureckiego
  1. Wielkopolska Rowerowa Pielgrzymka do Lichenia
23 Dzień modlitw rodziców o nawrócenie dziecka (12.00)
25 Wspomnienie o Najświętszej Maryi Pannie, Matce Bożej Opatrzności
Dzień modlitw w intencji powołań do Zgromadzenia Księży Marianów
26 Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej
Odnowienie Aktu Ślubów Jasnogórskich
Ogólnopolskie dziękczynienie za dar beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego
27 Wspomnienie św. Moniki
  Dzień modlitw w intencji kanonizacji bł. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia Marianów (1871-1927)
27-30 Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej
28-30 W szkole św. Józefa Rekolekcje tylko dla mężczyzn
29 Dzień modlitw w intencji małżeństw w kryzysie
40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych
Koncert dla Ojczyzny "Błękitne rozwińmy sztandary"
  111. rocznica odnowienia i reformy Zgromadzenia Marianów przez bł. Jerzego Matulewicza
Dzień modlitw o duchową odnowę Zgromadzenia Marianów i nowe powołania
  7. Piesza Pielgrzymka z Koła - ODWOŁANE
  32. Piesza Pielgrzymka z Dębów Szlacheckich
  Wieczór i noc czuwania i uwielbienia z Maryją (od 21.00)
30 Dzień modlitw w intencji dzieci i młodzieży rozpoczynających rok szkolny
  Licheńskie Spotkania Rodzin "Niedziela z mamą i tatą w Licheniu" godz. 12.00 - ODWOŁANE
  37. Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy z Konina do Lichenia - godz. 12.00
31 Dzień Solidarności i Wolności
   

   
Wrzesień  
   
1 Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju
  81. rocznica wybuchu II wojny światowej
  Dzień modlitw o pokój na świecie
  Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego
3 Pierwszy czwartek miesiąca
Dzień modlitw w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
4 Pierwszy piątek miesiąca
Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa
4-6 23. Ogólnopolska Pielgrzymka Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich i Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP
4-6 Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę?
5 Pierwsza sobota miesiąca
Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny - godz. 7.30
  Wieczór czuwania i uwielbienia z Maryją (od 21.00)
5/6 Piesza nocna pokutna pielgrzymka z Konina do Lichenia
  Czuwanie modlitewne 24.00-7.00
6 Dożynki powiatowe - godz. 12.00
  II Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziców
  1. Pielgrzymka Rowerowa z Cyprzanów - przeniesione na 19.09
8 Święto Narodzenia NMP
  Odnowienie ślubów zakonnych w Zgromadzeniu Księży Marianów
  Błogosławieństwo ziarna siewnego
11-13 Rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych "Kroki"
12-13 10. Ogólnopolska Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich i innych Organizacji Kobiecych
12 Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
  Ceremonia złożenia bukietu kwiatów przed obrazem Matki Bożej Licheńskiej
  17. Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi - godz. 12.00
  Koncert pieśni maryjnych "Jest jedno imię" - godz. 20.00
  Wieczór czuwania i uwielbienia z Maryją (od 21.00)
13 56. rocznica śmierci ks. Józefa Jarzębowskiego MIC (1897-1964), twórcy Muzeum w Licheniu i pioniera Apostolatu Bożego Miłosierdzia - godz. 10.00
13-19 10. Tydzień Wychowania w Polsce
  Dni modlitw w intencji dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców
14 Pielgrzymka Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
15 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
  Różaniec do Siedmiu Boleści NMP - godz. 18.00
16 13. rocznica beatyfikacji św. Ojca Stanisława Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Marianów (Licheń, 2007)
  110. rocznica powstania harcerstwa
17 Wspomnienie św, Stanisława Papczyńskiego (z 18 maja)
  319. rocznia śmierci św, Ojca Stanisława Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Marianów
  Święto tytularne Prowincji Polskiej Opatrzności Bożej
  Dzień wdzięczności za Zgromadzenie Księży Marianów z okazji Jubileuszu 350-lecia powstania
  Dzień Golgoty Wschodu
  81. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
17-20 Rekolekcje dla narzeczonych
18 Święto św. Stanisława Kostki
  Dzień modlitw w intencji młodzieży
18-20 Kurs "Nowe Życie"
19 Dzień modlitw w intencji użytkowników mediów społecznościowych
  Warsztaty: Jak nie zaplątać się w sieci?
  1. Pielgrzymka Rowerowa z Cyprzanowa
  Pielgrzymka Stowarzyszenia Wspierania Powołań Archidiecezji Gnieźnieńskiej ODWOŁANE
  Dzień modlitw w intencji beatyfikacji sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego, marianina (1700-1755)
  Wieczór czuwania i uwielbienia z Maryją (od 21.00)
20 Pielgrzymka nauczycieli i wychowawców
  54. Dzień Środków Społecznego Przekazu: "Obyś mógł opowiadać i utrwalić w pamięci (por. Wj 10,20). Życie staje się historią".
  Dzień modlitw w intencji dziennikarzy i pracowników mediów
22 Pielgrzymka 8 klas szkół podstawowych z diecezji włocławskiej ODWOŁANE
25-27 Rekolekcje różańcowe Z Maryją uczymy się przebywania z Jezusem
  Warsztaty psychologiczne: Kształtowanie postaw asertywnych
26 "Dać szansę na nowe życie". Dzień Dawcy Szpiku
  Wieczór czuwania i uwielbienia z Maryją (od 21.00)
27 Dzień modlitw w intencji kanonizacji bł. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia Marianów (1871-1927)
  Trzeci Rok Wielkiej Nowenny Różańcwoej (2018-2026) przed 200. rocznicą powstania Żywego Różańca: Żywy Różaniec znakiem jednosci z Ojcem Świętym i Kościołem
  Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
  81. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
  168. rocznica przeniesienia obrazu Matki Bożej Licheńskiej z lasu grąblińskiego do Lichenia (1852)
28 Koronka na ulicach Lichenia - Iskra Bożego Miłosierdzia - godz. 15.00
   
   
   
Październik  
1 Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki misji katolickich
  Dzień modlitw w intencji misjonarzy mariańskich
  Pierwszy czwartek miesiąca
  Dzień modlitw w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
  Międzynarodowy Dzień Muzyki
1-4 Konwiwencja wspólnoty neokatechumenalnej
2 Pierwszy piątek miesiąca
  Nabożeństwo wynagradzające do Najśw. Serca Pana Jezusa
2-4 Różaniec szkołą duchowości eucharystycznej
  Rekolekcje różańcowe
  Rekolekcje dla małżeństw: Dialog małżeński
3 Pierwsza sobota miesiąca
  Msza św. wotywna o Niepokolanym Poczęciu NMP - godz. 7.30
  Wieczór czuwania i uwielbienia z Maryją (od 21.00)
3/4 Nocna piesza pokutna pielgrzymka z Konina do Lichenia
  Czuwanie modlitewne 24.00 - 7.00
4 Dzień modlitw osób stanu wolnego poszukających męża lub żony - godz. 12.00
  Błogosławieństwo różańców
6 Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, patronki Zgromadzenia Księży Marianów, opiekunów sanktuarium licheńskiego
7 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
8-11 Konwiwencja wspólnoty neokatechumenalnej
  Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej
9-11 Rekolecje różańcowe Maryja Mistrzynią kontemplacji i adoracji ODWOŁANE
10 Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów
  Dzień modlitw w intencji hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego w licheńskim sanktuarium
11 20. Dzień Papieski "Totus Tuus"
  Koncert w hołdzie św. Janowi Pawłowi II
  Konferencja: Biblia o finansach
11-18 Dni Kultury Chrześcijańskiej
12 Początek nowenny przed rocznicą śmierci sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego (1700-1755), marianina
13 Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego
14 Dzień Edukacji Narodowej
  Dzień modlitw za nauczycieli, pedagogów i wychowawców
15 Dzień Dziecka Utraconego
  Dzień modlitw w intencji rodziców, którzy doświadczyli poronienia czy śmierci dziecka w czasie porodu
15-18 Konwiwencja wspólnoty neokatechumenalnej
16 42. rocznica wyboru św. Karola Wojtyły na papieża
16-18 Rekolekcje: Eucharystia studnia bez dna i przepis na życie - cz. 1
  Rekolekcje dla rodziców dziecka utraconego: Czemuś nam to uczynił?
  Spotkanie Laikatu PIjarskiego - ODWOŁANE
17 II Dziecięco-Młodzieżowy Przegląd Piosenki Maryjnej "Tota Tua" (Mariosong) - ODWOŁANY
18 Święto św. Łukasza Ewangelisty
  Patronalne święto służby zdrowia
  Dzień modlitw w intencji pracowników służby zdrowia
  Światowy Dzień Misyjny
19 Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki
  Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych
19-24 Konwent Generalny Zgromadzenia Księży Marianów
21 265. rocznica śmierci sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego, marianina (1700-1755)
  Dzień modlitw w intencji jego beatyfikacji oraz o nowe powołania do Zgromadzenia Marianów
22 Wspomnienie św. Jana Pawła II, patrona Zgromadzenia Księży Marianów, opiekunów sanktuarium licheńskiego
22-25 Konwiwencja wspólnoty neokatechumenalnej
23-25 Warsztaty: Stres - radzenie sobie w sytuacji trudnej - ODWOŁANE
24 346. rocznica aprobaty pierwszego klasztoru Zgromadzenia Marianów w Puszczy Korabiewskiej (Mariańskiej) w 1673 roku
  Dzień modlitw w intencji Zgromadzenia Marianów
25 Rodzinny Dzień Seniora
27 Dzień modlitw w intencji kanonizacji bł. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia Marianów (1871-1927)
28-30 Pielgrzymka maturzystów z Kartuz - ODWOŁANA
31 Zaduszki muzyczne. Wieczór refleksji i modlitwy (po Mszy św. 18.00)
   
   
Listopad  
1 Uroczystość Wszystkich Świętych
2 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
4-5 Ogólnopolskie spotkanie duszpasterzy służby liturgicznej - ODWOŁANE
5 Wspomnienie wszystkich zmarłych członków Zgromadzenia Marianów
  Dzień modlitw w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
6 Pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego
  Serca Pana Jezusa
  Dzień modlitw w intencji zmarłych z rodzin pracownikó sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
5-8 Konwiwencja wspólnoty neokatechumenalnej
5-8 Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej
6-8 Rekolekcje: Jak przeżyć żałobę?
7 Pierwsza sobota miesiąca. Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu NMP
7/8 Nocna piesza pokutna pielgrzymka z Konina do Lichenia
8 Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym
9 Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
  Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem
  Dzień modlitw w intencji poszanowania godności każdego człowieka
9-12 Konwiwencja wspólnoty neokatechumenalnej
11 Narodowe Święto Niepodległości
12 Dzień modlitw w intencji jedności Kościoła
12-15 Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej
13-15 Pielgrzymka ministrantów
13-15 Konwiwencja wspólnoty neokatechumenalnej
14 Światowy dzień chorych na cukrzycę
15 III Światowy Dzień Ubogich
  Światowy dzień pamięci o ofiarach wypadków drogowych
16 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia
  Dzień modlitw w intencji pojednania i przyjaźni polsko-litewskiej
16-19 Rekolekcje dla kustoszy i duszpasterzy sanktuariów
19-22 Warsztaty pisania ikon
20-22 Rekolekcje: Eucharystia studnia bez dna i przepis na życie - cz. 2
21 Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
  Dzień modlitw w intencji zakonów kontemplacyjnych
22 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
  Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata
  4. rocznica Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
  Święto Liturgicznej Służby Ołtarza
  Koncert muzyki organowej (po Mszy św. o 12.00)
24 320. rocznica papieskiej aprobaty Zgromadzenia Marianów jako zakonu o ślubach uroczystych w oparciu o Regułę dziesięciu cnót NMP (1699)
  Dzień modlitw w intencji nowych powołań do Zgromadzenia Marianów
  Ogólnoświatowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie
  Modlitwa w intencji zmarłych w wyniku represji stalinowskich
28 122. rocznica święceń kapłańskich bł. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia Marianów
  Dzień modlitw w intencji postulantów, nowicjuszy i kleryków mariańskich
29 I Niedziela Adwentu
  Błogosławieństwo świecy roratniej
  Początek nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (29 XI - 7 XII)
  188. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego
  Dzień modlitw w intencji wszystkich, którzy oddali życie w walce o odzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny
   
   
Grudzień  
3 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
  Pierwszy czwartek miesiąca
  Dzień modlitw w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych
3 - 6 Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej
4 Wspomnienie św. Barbary, Dziewicy i Męczennicy, Patronki górników
  i patronki dobrej śmierci
  Dzień modlitw w intencji konających
  Pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające
  do Najświętszego Serca Pana Jezusa
5 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
  Pierwsza sobota miesiąca
  Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu NMP - godz. 7.30
5/6 Nocna piesza pokutna pielgrzymka z Konina do Lichenia
  Czuwanie modlitewne 24.00 - 7.00
6 II Niedziela Adwentu
  Błogosławieństwo opłatków oraz modlitwa za wszystkich, którym wysyłamy życzenia świąteczne
  Msza św. w intencji górników i ich rodzin - godz. 12.00
  XIX Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie
  Koncert maryjny "Tota pulchra"
  Jubileusz 10-lecia Ośrodka Wsparcia Płodności "NaProTechnologia" w Licheniu
8 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Tytularne święto Zgromadzenia Marianów
11 350. rocznica powstania Zgromadzenia Księży Marianów
  (złożenie Oblatio przez św. Ojca Stanisława Papczyńskiego, Założyciela)
11-13 Kurs Nowe Życie
  Rekolekcje dla środowisk trzeźwościowych "Kroki"
12 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
  Dzień modlitw w intencji dzieci poczętych
  Dzień pamięci zmarłych w licheńskim hospicjum w 2020 roku
13 III Niedziela Adwentu
  Intronizacja i błogosławieństwo Pisma Świętego
  "Rorate caeli". Koncert pieśni adwentowych - godz. 13.00
  Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego
  Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie
17 Dzień Pamięci Ofiar Grudnia`70  - 50. rocznica
17-20 Rekolekcje przygotowujące do spowiedzi generalnej
18 Wspomnienie Oczekiwania Matki Bożej
  Dzień modlitw w intencji matek oczekujących potomstwa
19 Bożonarodzeniowe warsztaty dla dzieci
20 IV Niedziela Adwentu
  Błogosławieństwo figurek Dzieciątka Jezus
  Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych (wyniki)
24 Wigilia Bożego Narodzenia
25 Uroczystość Bożego Narodzenia
26 Święto Świętego Szczepana, Diakona i Męczennika
  Koncert kolęd - godz. 15.00
27 Niedziela Świętej Rodziny
  Dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin
  Błogosławieństwo rodzin
  Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
  Akt oddania rodzin Matce Bożej Licheńskiej
  "Dziecięce kolędowanie" (po Mszy św. o 12.00)
  Rozpoczęcie Nowenny do Matki Bożej Licheńskiej w intencji rodzin
28 Święto Świętych Młodzianków, Męczenników
  Dzień modlitwy ekspiacyjnej za grzechy dzieciobójstwa
31 Zakończenie roku kalendarzowego
  Msza św. o godz. 18.00 i okolicznościowe nabożeństwo
  Pasterka Noworoczna - godz. 24.00

ZAPRASZAMY NA NASZE KANAŁY


27 października 2020
Wtorek
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu

 

Dzień modlitw w intencji kanonizacji bł. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów (1871-1927)

PROGRAM POSŁUGI

Bazylika
Msze Święte
7.30, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00
16.00 w intencji zmarłych pielgrzymów, dobroczyńców, ofiarodawców licheńskiego Sanktuarium
Nabożeństwa
kościół górny – nawa główna:
Różaniec: 18.00
Apel Maryjny: 21.00
kościół górny - Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00 - 16.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 15.00

Kościół św. Doroty
Msze Święte
7.00, 17.00
Różaniec dla dorosłych : po Mszy św. o godz. 17.00

Kościół Matki Bożej
Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Msza Święta
7.30
realizacja LM Internet  LM Internet