Informacja dla pielgrzymów

Aktualne zasady i ograniczenia dotyczące walki z pandemią koronawirusa w zakresie organizowania uroczystości religijnych

Sanktuarium w Licheniu

Obowiązuje limit osób, które mogą uczestniczyć w uroczystościach religijnych.
Obowiązkowe jest również zakrywanie nosa i ust.
W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2,
przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Powierzchnia bazyliki górnej wynosi 7 009 m
Jednocześnie może przebywać 467 osób.

Powierzchnia bazyliki dolnej wynosi 7 319 m2

Jednocześnie może przebywać 487 osób.


 

 

Ogłoszenia duszpasterskie
Bazylika Matki Bożej Licheńskiej
34 Niedziela Zwykła, 22 listopada 2020 r.

 

1.     Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Po każdej Mszy św. odmówimy Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.
„Oprócz Jezusa, Króla Wszechświata, kontemplujemy Maryję, Matkę Króla, do której zwracamy się jako do Królowej nieba i ziemi. Niech z Jej pomocą nasze życie stanie się pieśnią chwały i wierności świętemu i miłosiernemu Bogu” (św. Jana Paweł II).
 
Dzisiaj również patronalne święto Służby Liturgicznej. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w służbę Bogu i ludziom przy ołtarzu w naszych wspólnotach parafialnych.
 
Nadal prosimy o modlitwę w intencji ustania pandemii oraz pokoju społecznego w naszej Ojczyźnie za przyczyną Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Módlmy się też o poszanowanie i ochronę prawną życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 
2.     We wtorek, 24 listopada, przypada 321. rocznica papieskiej aprobaty Zgromadzenia Księży Marianów od Niepokalanego Poczęcia NMP, które posługuje w licheńskim sanktuarium, a w tym roku obchodzi jubileusz 350-lecia powstania. Módlmy się w intencji nowych powołań do Zgromadzenia Marianów.
3.     W sobotę, 28 listopada, przypada 122. rocznica święceń kapłańskich bł. Jerzego Matulewicza, Odnowiciela Zgromadzenia Marianów. W naszym sanktuarium Dzień modlitw w intencji postulantów, nowicjuszy i kleryków mariańskich.
4.     W najbliższą niedzielę, 29 listopada, I Niedziela Adwentu i rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego, którego program będzie skoncentrowany wokół tematu: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.
5.     Przypominamy,że przez cały listopad w naszym sanktuarium jest odprawianych 200 dodatkowych Mszy św. za poleconych nam zmarłych. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych ze swoich rodzin i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
6.     Przez cały miesiąc listopad można uzyskać każdego dnia odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki, wzbudzając intencję modlitwy za zmarłych, będąc w stanie łaski uświęcającej i modląc się w intencjach Ojca Świętego.
7.     Informujemy, że zgodnie z aktualnym zarządzeniem władz państwowych w bazylice górnej jednocześnie może przebywać 467osób. Zachęcamy, aby wykorzystać te możliwości, które daje bazylika, aby uczestniczyć w mszach świętych i nabożeństwach.
Przypominamy, że w kościołach i innych pomieszczeniach oraz na terenie otwartym sanktuarium obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Ten przepis nie dotyczy księży sprawujących mszę św. i organisty.
Dziękujemy za cierpliwość w respektowaniu wszystkich zaleceń sanitarnych w duchu odpowiedzialności za siebie i innych.
Wszystkich, którzy z racji ograniczeń związanych z epidemią nie mogą przybyć do sanktuarium zachęcamy do uczestniczenia w Mszach świętych oraz innych nabożeństwach za pośrednictwem Internetu. Wejście przez naszą stronę internetową www.licheń.pl
8.     Wszystkim, którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić swoje imieniny, urodziny, jubileusze składamy serdeczne życzenia, zdrowia duszy i ciała oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Licheńskiej na każdy dzień życia.

 

Ks. Janusz Kumala MIC
Kustosz Sanktuarium
 
 
Ogłoszenia duszpasterskie
Bazylika Matki Bożej Licheńskiej
33 Niedziela Zwykła, 15 listopada 2020 r.

 

1.    Dzisiaj w całym Kościele obchodzimy IV Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka. Hasłem tego dnia są słowa z Księgi Syracha “Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Niech przesłanie tego dnia zachęci nas do czynnej miłości bliźniego i niesienia pomocy potrzebującym. Zwracajmy uwagę nie tylko na biedę materialną, ale też duchową.

Nadal prosimy o modlitwę w intencji pokoju społecznego w naszej Ojczyźnie za przyczyną Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Módlmy się też o poszanowanie i ochronę prawną życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

2.    Wczoraj, 14 listopada, pożegnaliśmy śp. Ks. Eugeniusza Makulskiego, kustosza licheńskiego sanktuarium w latach 1967-2004. Polecajmy go w modlitwie Bożemu miłosierdziu.
3.    Jutro, 16 listopada, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. W naszym sanktuarium Dzień modlitw w intencji pojednania i przyjaźni polsko-litewskiej.
4.    W sobotę, 21 listopada, Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. W naszym sanktuarium Dzień modlitw w intencji zakonów kontemplacyjnych, szczególnie Zakonu Sióstr Annuncjatek, które mieszkają w klasztorze w Grąblińskim Lesie.
5.    W najbliższą niedzielę, 22 listopada, Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Po każdej Mszy św. odmówimy Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Jest to również patronalne święto służby liturgicznej. Zapraszamy też wszystkich, którzy byli kiedyś ministrantami na uroczystą mszę św. o godz. 12.00.
6.    Przypominamy, że przez cały listopad w naszym sanktuarium jest odprawianych 200 dodatkowych Mszy św. za poleconych nam zmarłych. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych ze swoich rodzin i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  
7.    Informujemy, że zgodnie z aktualnym zarządzeniem władz państwowych w bazylice górnej jednocześnie może  przebywać 467 osób. Zachęcamy, aby wykorzystać te możliwości, które daje bazylika, aby uczestniczyć w mszach świętych i nabożeństwach.
Przypominamy, że w kościołach i innych pomieszczeniach oraz na terenie otwartym sanktuarium obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Ten przepis nie dotyczy księży sprawujących mszę św. i organisty.
Dziękujemy za cierpliwość w respektowaniu wszystkich zaleceń sanitarnych w duchu odpowiedzialności za siebie i innych.
Wszystkich, którzy z racji ograniczeń związanych z epidemią nie mogą przybyć do sanktuarium zachęcamy do uczestniczenia w Mszach świętych oraz innych nabożeństwach za pośrednictwem internetu. Wejście przez naszą stronę internetową www.lichen.pl.
8.    Wszystkim, którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić swoje imieniny, urodziny, jubileusze składamy serdeczne życzenia, zdrowia duszy i ciała oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Licheńskiej na każdy dzień życia.

 

Ks. Janusz Kumala MIC
Kustosz Sanktuarium