„Pielgrzym Licheński”

     Wiosną 2005 r. został wydany pierwszy numer „Pielgrzyma Licheńskiego”. Czasopismo od początku cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pielgrzymów, a z roku na rok zainteresowanie nim wzrasta.                
    „Pielgrzym Licheński” to pismo wydawane dwa razy w roku: wiosną i zimą. Ma na celu informowanie pielgrzymów o życiu Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Zawiera informacje praktyczne potrzebne każdemu, kto myśli o pielgrzymce do Lichenia. Dużo wiadomości znajdą w nim również te osoby, które gościły już w Sanktuarium, a chcą na bieżąco śledzić jego życie i rozwój. „Pielgrzym Licheński” ukazuje całe bogactwo i różnorodność sanktuaryjnego życia. Służy rozwojowi duchowemu czytelników. Bogato ilustrowany z krótkimi tekstami, poruszającymi ciekawe tematy obrazujące życie duchowe i sanktuaryjne.
     W piśmie można znaleźć m.in.:
- propozycje modlitw,
- wpisy do licheńskiej Księgi łask
krótkie katechezy maryjne,
rozmowy z ludźmi związanymi z Sanktuarium,
świadectwa osób, które dzielą się swoimi doświadczeniami wiary,
niezwykłe opowieści o życiowych powołaniach,
relacje z pielgrzymek pątników wędrujących do Matki Bożej Licheńskiej,
- informacje o działalności na rzecz rodziny,
informacje o działalności trzeźwościowej,  
zaproszenia na ciekawe wystawy, koncerty i spotkania w Sanktuarium,
całoroczny kalendarz wydarzeń,
informacje o posłudze duszpasterskiej,
informacje praktyczne o pracy domów pielgrzyma, punktów gastronomicznych i handlowych.

Numery do pobrania:

"Pielgrzym Licheński" nr 31 (10,38 MB)
"Pielgrzym Licheński" nr 30 (5,01 MB)
"Pielgrzym Licheński" nr 29 (5,55 MB)
"Pielgrzym Licheński" nr 28 (5,23 MB)
"Pielgrzym Licheński" nr 24 (8,25 MB)
"Pielgrzym Licheński" nr 21 (8,33 MB)
"Pielgrzym Lichenski" nr 20 (6,08 MB)
"Pielgrzym Licheński" nr 19 (4,42 MB)
"Pielgrzym Licheński" nr 18 (7,15 MB)
„Pielgrzym Licheński” nr 17 (4,35 MB)
„Pielgrzym Licheński” nr 16 (2,55 MB)
„Pielgrzym Licheński” nr 15 (2,22 MB)
„Pielgrzym Licheński” nr 13 (1,99 MB)
„Pielgrzym Licheński” nr 14 (3,03 MB)
„Pielgrzym Licheński” nr 10 (5,61 MB)
„Pielgrzym Licheński” nr 12 (3,05 MB)
„Pielgrzym Licheński” nr 11 (5,91 MB)
„Pielgrzym Licheński” nr 9 (9,99 MB)
„Pielgrzym Licheński” nr 8 (19,64 MB)